Rowan Legal
  • visek@rowan.legal

Pavel Víšek působí v ROWAN LEGAL na pozici junior associate a v rámci týmu advokátní kanceláře se specializuje zejména na korporátní právo, M&A, pracovní právo a závazkové vztahy.

Pavel je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde v roce 2016 získal magisterský titul. Při poskytování poradenství klientům ROWAN LEGAL Pavel využívá svých komplexních znalostí právního systému České republiky a těží ze svých zkušeností získaných nejen v oblasti korporátního práva, ale také v oblasti závazkového práva, pracovního práva, nebo správního práva.

V rámci své činnosti se Pavel zabývá zejména komplexní tvorbou právní dokumentace v oblasti corporate governance, přípravou a vyjednáváním smluvní dokumentace pro klienty z oblasti soukromého i veřejného sektoru, jakož i tvorbou právních stanovisek a analýz souvisejících se shora uvedeným. V rámci uvedených činností se Pavel podílí na právním poradenství zahrnujícím rozsáhlé akviziční projekty zejména v oblasti nemovitostí a strojírenského průmyslu.

Poskytoval právní poradenství při přeshraniční akviziční transakci v regionu střední a východní Evropy v oblasti potravinářského průmyslu a zemědělství.

Podílel se na právním poradenství společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s. v souvislosti s převodem stovek pozemků v severních Čechách na uvedenou společnost.

Podílel se na právním poradenství pro Severočeskou vodárenskou společnost a.s., projekt „Zajištění provozu vodárenské infrastruktury po roce 2020“. Poskytnutí komplexní právní služby související s realizací uvedeného projektu s hodnotou desítek mld. Kč bez DPH.

Podílel se na právním poradenství klientovi v oblasti zdravotnictví při vyjednávání smlouvy o pachtu obchodního závodu  – nemocničního zařízení Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Podílel se na právním poradenství pro skupinu EPH/EPI v souvislosti s akvizicí skupiny ŠKODA TRANSPORTATION.

Podílel se na pracovněprávním poradenství pro Ředitelství silnic a dálnic.

Podílel se na poradenství společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. v oblasti pracovního práva.

Vzdělání

Škola: Univerzita Karlova v Praze
Období: Ukončeno 2016, obor Právo, titul Mgr.
Obor studia: Právo a právní věda

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice:

  • Junior Lawyer od 11/2017 – současnost

Společnost: Advokátní kancelář Mgr. Ľudovít Pavela
Pozice: – advokátní koncipient
Období: 10/2016–10/2017

Společnost: LTA Legal s.r.o.
Pozice: Paralegal
Období: 06/2015–09/2016