MENU
Rowan Legal
  • jelinek@rowan.legal

Kamil Jelínek se specializuje na poradenství v oblasti práva veřejných zakázek, především pak veřejných zakázek na IT.

Kamil Jelínek se rovněž věnuje oblasti správního práva, a to jak správnímu právu procesnímu, tak i stavebnímu právu, dále oblasti přestupkového či energetického práva. Kamil Jelínek současně působí jako odborný asistent na katedře Správní vědy a správního práva Masarykovy univerzity.

Kamil Jelínek do advokátní kanceláře přišel v roce 2021 po svém působení v justici – na Krajském soudu v Brně – úseku správním, kde se intenzivně podílel na tvorbě soudní judikatury a načerpal cenné zkušenosti. Kamil Jelínek absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde v roce 2017 získal magisterský titul, v roce 2019 rigorózní titul a konečně v roce 2022 doktorský titul.

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 2017
Obor studia: Právo a právní věda

Pracovní zkušenosti

Společnost: Masarykova univerzita
Pozice: Odborný asistent (09/2021–současnost)

Společnost: Krajský soud v Brně
Pozice: Asistent soudce (2017–2021)