MENU
Rowan Legal
  • gubekova@rowan.legal

Kateřina Gubeková poskytuje klientům advokátní kanceláře ROWAN LEGAL komplexní právní poradenství v oblasti soukromoprávní a spotřebitelské regulace, práva informačních a telekomunikačních technologií, duševního vlastnictví, ochrany osobních údajů a kybernetické bezpečnosti.

V rámci své specializace se Kateřina zabývá zejména přípravou a revizí smluvních dokumentací, zpracováním právních analýz a řešením sporů. Věnuje se také otázkám veřejnoprávního zadávání a právní regulaci poskytování služeb cloud computingu orgánům veřejné správy.

Kateřina Gubeková má zkušenosti s poskytováním právní podpory klientům z oblasti veřejného i soukromého sektoru, a to mimo jiné v rámci projektů komplexních dodávek IT a technologických řešení, právního zastupování v IT a IP sporech.

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 2012
Obor studia: Právo a právní věda

Škola: Universidad Alfonso X El Sabio, Madrid, Španělsko, 2011
Obor studia:  Právo

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice:        

  • Of Counsel (2022–současnost)
  • Junior Lawyer (2013–2017)