MENU
Rowan Legal
  • kovarikova@rowan.legal

Kristýna Kovaříková poskytuje v rámci spolupráce s advokátní kanceláří ROWAN LEGAL právní služby v širokém rozsahu právních oblastí. Specializuje se především na ochranu osobních údajů, duševní vlastnictví, soutěžní právo, komerční právo a oblast regulace.

Vzhledem k několikaletému působení v mezinárodní advokátní kanceláři má Kristýna hluboké zkušenosti s poskytováním právní podpory nejen českým, ale zejména zahraničním společnostem.

Kristýna Kovaříková se podílela na právním due diligence řady významných společností. Kristýna dále poskytuje právní poradenství ve vztahu k řízením vedeným před Úřadem pro ochranu osobních údajů, Úřadem průmyslového vlastnictví, Státním úřadem pro kontrolu léčiv, Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, Českou obchodní inspekcí a řadou dalších správních úřadů. Kristýna Kovaříková se v rámci své advokátní praxe rovněž věnuje přípravě smluvní dokumentace.

Mezi další oblasti práva, kterými se Kristýna Kovaříková aktivně zabývá, lze zařadit pracovní právo a insolvenční právo.

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Obor studia: Právo a právní věda

Škola: Management Center Innsbruck
Obor studia: Management a právo; v rámci Programu LLP Erasmus

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice:

  • Of Counsel 02/2019 – současnost
  • Associate 10/2014 – 01/2019

Popis pracovní pozice: Poskytuje právní služby v širokém rozsahu právních oblastí

Společnost: Hogan Lovells LLP, Prague
Pozice:

  • Senior Associate (06/2013 – 07/2014)
  • Junior Associate (09/2009 – 05/2013)

Společnost: Stransky & Partners, advokátní kancelář
Pozice: Paralegal
Období: 09/2006 – 07/2007