MENU
Rowan Legal
  • kovarikova@rowan.legal

Kristýna Kovaříková se v ROWAN LEGAL specializuje především na ochranu osobních údajů, duševní vlastnictví, soutěžní právo, komerční právo a oblast regulace (včetně zdravotnického práva).

Vzhledem k několikaletému působení v mezinárodní advokátní kanceláři má Kristýna hluboké zkušenosti s poskytováním právní podpory nejen českým, ale zejména zahraničním společnostem.

Kristýna se podílela na právním due diligence řady významných společností. Kristýna dále poskytuje právní poradenství ve vztahu k řízením vedeným před Úřadem pro ochranu osobních údajů, Úřadem průmyslového vlastnictví, Státním úřadem pro kontrolu léčiv, Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, Českou obchodní inspekcí a řadou dalších správních úřadů. Kristýna se v rámci své advokátní praxe rovněž věnuje přípravě smluvní dokumentace.

Kristýna je také spoluautorkou prvního českého komentáře k GDPR (Wolters Kluwer, 2. vyd. 2018).

Poskytovala právní poradenství přední české energetické společnosti při analýze dopadů a následné implementaci obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Této společnosti také poskytovala rozsáhlé navazující poradenství v oblasti ochrany osobních údajů.

Poskytovala právní poradenství největší české pojišťovací skupině(zahrnující tři pojišťovny) při analýze dopadů a následné implementaci obecnéhonařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Zajistila provedení compliance auditu u společnosti CSL Behring, navazující sepis smluvních vzorů pro spolupráci se zdravotnickými pracovníky, zdravotnickými zařízeními a dalšími organizacemi a poskytovala každodenní právní poradenství v souvislosti s dodržováním předpisů v oblasti léčiv, zdravotnických prostředků, licencování, sponzoringu, hospodářské soutěže, ochrany osobních údajů a daní.

Poskytovala poradenství řadě mezinárodních farmaceutických společností v souvislosti s regulatorními aspekty uvádění jejich výrobků na trh a v souvislosti s klinickými hodnoceními a nastavením souvisejících smluvních vztahů.

Poskytovala právní poradenství společnosti Nanotherapeutics (nyní: Ology Bioservices)při akvizici závodu od společností ze skupiny Baxter (zahrnující mj. regulatoriku v oblasti farmaceutického průmyslu) a následném prodeji indickému investorovi.

NULÍČEK, M. a kol. GDPR / Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (2016/679/EU) – Praktický komentář. Wolters Kluwer, 2018, 2., aktualizované vydání (spoluautor).

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2009
Obor studia: Právo a právní věda

Škola: Management Centrum Innsbruck
Obor studia:  Management a právo v rámci Programu LLP Erasmus

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice:

  • Advokát / Of Counsel (02/2019–současnost)
  • Advokát / Senior Associate (04/2018–01/2019)
  • Advokát / Associate (10/2014–03/2018)

Společnost: Hogan Lovells (Prague) LLP
Pozice:

  • Advokát / Associate (06/2013–07/2014)
  • Advokátní koncipient / Junior Lawyer (09/2009–05/2013)