MENU
Rowan Legal
  • coufalova@rowan.legal

Linda Coufalová se v rámci týmu advokátní kanceláře ROWAN LEGAL specializuje na trestní právo a trestní řízení ve všech jeho fázích, včetně trestní odpovědnosti právnických osob. Zaměřuje se i na prevenci a předcházení páchání trestné činnosti, spočívající ve vyhodnocování rizik a příprav trestněprávních compliance programů.

Linda se dále věnuje civilní sporné agendě se zaměřením zejména na obchodně-právní vztahy, problematiku náhrady škody, nekalou soutěž a práva k nemovitostem. V oblasti civilní agendy se taktéž věnuje právu rodinnému, zejména rozvodům, majetkovým právům a úpravy poměrů k nezletilým dětem.

Titul: Posílení vlivu obviněného v trestním řízení.
Vydavatel: Právní rádce 02/2020.
Datum vydání: 02/2020

Vzdělání

Škola: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta právnická
Období: ukončeno 2019 složením státní závěrečné zkoušky s vyznamenáním
Obor studia: Právo a právní věda

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice:
Advokátní koncipient / Junior Lawyer (07/2019 – současnost)
Paralegal (01/2018 – 07/2019)

Společnost: DECASPORT s.r.o.
Pozice: odborný právní asistent
Období: 06/2017–04/2018