MENU
Rowan Legal
  • coufalova@rowan.legal

Linda se v advokátní kanceláři ROWAN LEGAL specializuje převážně na trestní právo a trestní řízení ve všech jeho fázích, včetně trestní odpovědnosti právnických osob. Zaměřuje se i na prevenci a předcházení páchání trestné činnosti, spočívající ve vyhodnocování rizika příprav trestněprávních compliance programů.

Linda se dále věnuje civilní sporné agendě se zaměřením zejména na obchodně-právní vztahy, problematiku náhrady škody, nekalou soutěž a práva k nemovitostem. V oblasti civilní agendy se taktéž věnuje právu rodinnému, zejména rozvodům, majetkovým právům a úpravy poměrů k nezletilým dětem.

Podílení se na poskytování právní služby spočívající v obhajobě obviněného stíhaného pro trestné činy spáchané v oblasti energetiky a regulovaných odvětví v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek. Trestní stíhání bylo vedeno pro trestný čin podplácení a dále pro pletichaření při zadávání veřejné zakázky.

Podílení se na poskytování právní služby spočívající v obhajobě obviněného ze zvlášť závažného trestného činu podvodu spáchaném ve spojení se zajišťováním a správou nouzových hmotných zásob státu.

Podílení se na poskytování právní služby spočívající v obhajobě obviněného stíhaného pro zvlášť závažný zločin zkrácení daně, poplatku a jiné povinné platby, spáchaný ve spolupachatelství, při obchodování se zbožím podléhajícím daňovému režimu reverse charge.

Poskytování právní pomoci osobám podezřelým ze spáchání hospodářských trestných činů. Skutek spočíval ve zneužití informací a postavení v obchodním styku a v nekalosoutěžním jednání v podobě porušování obchodního tajemství.

Podílení se na poskytování právní služby spočívající v implementaci a vedení komplexního Compliance systému zaměřeného na trestněprávní prevenci.

Vzdělání

Škola: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta právnická, 2019
Obor studia: Právo a právní věda

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice:        

  • Associate (01/2023–současnost)
  • Junior lawyer (07/2019–01/2023)
  • Paralegal (01/2018–06/2019–07/2019)