MENU
Rowan Legal
  • kacerova@rowan.legal

Lucie Kačerová se v ROWAN LEGAL specializuje na insolvence a restrukturalizace podniků a civilní soudní řízení. Má rozsáhlé zkušenosti se zastupováním klientů před mezinárodními a českými soudy (včetně Evropského soudu pro lidská práva, soudů EU, Ústavního soudu ČR a Nejvyššího soudu ČR).

Lucie Kačerová se soustředí na zastupování klientů v právně a ekonomicky komplexních případech s důrazem na tvorbu strategie zastupování. Již několik let vede tým, který poskytuje právní poradenství a zastupování klientovi ve více než 50 soudních řízeních, mezi které patří směnečné spory, nalézací řízení, exekuční řízení, jakož i insolvenční řízení, dále se podílí na zastupování klienta v právně komplexním sporu o náhradu škody z porušení hospodářské soutěže v hodnotě stovek milionů Kč, který zahrnuje nezbytnost výkladu souladu českého právního řádu s právem EU. V poslední době Lucie zastupovala klienty ve věřitelských výborech v největších insolvenčních řízeních od vzniku České republiky. Lucie je mimo jiné členem insolvenční sekce České advokátní komory.

Mezinárodní soudní řízení

Příprava žaloby k Tribunálu EU na prohlášení neplatnosti části nařízení Evropské komise podle čl. 263 Smlouvy o fungování EU a čl. 21 Statutu Soudního dvora EU

Příprava kasačního opravného prostředku k Soudnímu dvoru EU proti rozhodnutí Tribunálu EU ve smyslu čl. 256 odst. 1 Smlouvy o fungování EU a čl. 56 a násl. Statutu Soudního dvora EU

Příprava stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva týkající se provozování sázkových her (porušení práva pokojně užívat majetek a principu ochrany legitimního očekávání)

Příprava vyjádření v rámci řízení před Soudním dvorem EU o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU

Vnitrostátní soudní řízení

Příprava skutkově a právně složitých podání k civilním soudům ČR, včetně Nejvyššího soudu ČR a Ústavního soudu

Vedení týmu poskytujícího právní poradenství a zastupování klientovi ve více než 50 soudních řízeních, mezi které patří směnečné spory, nalézací řízení, exekuční řízení, jakož i insolvenční řízení

Poskytování komplexního právního poradenství v rámci insolvenčních řízení

Příprava skutkově a právně složitých podání ke správním soudům ČR, včetně Nejvyššího správního soudu ČR a Ústavního soudu

Zastupování klientů v rámci řízení před finančním arbitrem

Vzdělání

Škola: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2014
Obor studia: Právo a právní věda

Škola: University College Cork, Irsko, Právnická fakulta, 2013
Obor studia: Právo a právní věda

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice:               

  • Advokát / Senior Associate (11/2021–současnost)
  • Advokát / Associate (03/2019–11/2021)

Společnost: Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o.,
Pozice:

  • Advokát / Associate (01/2018–02/2019)
  • Advokátní koncipient / Junior Lawyer (01/2014–01/2018)
  • Paralegal (09/2013–01/2014)