MENU
Rowan Legal
  • kacerova@rowan.legal

Lucie Kačerová je advokátkou od roku 2018 a působí v advokátní kanceláři ROWAN LEGAL na pozici associate. Specializuje se na oblast soudních řízení a daňových řízení, včetně řízení před správními soudy.

Před nástupem do advokátní kanceláře ROWAN LEGAL působila Lucie více než pět let v jedné z největších předních advokátních kanceláří v České republice. Právnické vzdělání získala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (Mgr., 2014) a má zahraniční studijní zkušenosti z University College Cork (Irsko), kde získala Diploma in Common Law (2013).

Mezinárodní soudní řízení

  • příprava žaloby k Tribunálu EU na prohlášení neplatnosti části nařízení Evropské komise podle čl. 263 Smlouvy o fungování EU a čl. 21 Statutu Soudního dvora EU
  • příprava kasačního opravného prostředku k Soudnímu dvoru EU proti rozhodnutí Tribunálu EU ve smyslu čl. 256 odst. 1 Smlouvy o fungování EU a čl. 56 a násl. Statutu Soudního dvora EU
  • příprava stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva týkající se provozování sázkových her (porušení práva pokojně užívat majetek a principu ochrany legitimního očekávání)
  • příprava vyjádření v rámci řízení před Soudním dvorem EU o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU

Vnitrostátní soudní řízení

  • příprava skutkově a právně složitých podání k civilním soudům ČR, včetně Nejvyššího soudu ČR a Ústavního soudu
  • vedení týmu poskytující právní poradenství a zastupování klientovi ve více než 50 soudních řízeních, mezi které patří směnečné spory, nalézací řízení, exekuční řízení, jakož i insolvenční řízení
  • poskytování komplexního právního poradenství v rámci insolvenčních řízení
  • příprava skutkově a právně složitých podání ke správním soudům ČR, včetně Nejvyššího správního soudu ČR a Ústavního soudu
  • zastupování klientů v rámci řízení před Finančním arbitrem

Vzdělání

Škola: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta
Období: Mgr., 2014
Obor studia: Právo a právní věda

Škola: University College Cork, Irsko, Právnická fakulta
Období: (Diploma in Common Law, 2013),
Obor studia: Právo a právní věda

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice:
Senior Associate (11/2021 – současnost)
Associate (03/2019 – 11/2021)

Společnost: Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o.,
Pozice:
Associate (01/2018 – 02/2019)
Advokátní koncipient (01/ 2014 – 01/2018)
Paralegal (09/2013 – 01/2014)