MENU
Rowan Legal
  • vaculinova@rowan.legal

Lucie Vaculínová je specialistkou v oblasti veřejných investic a práva informačních a komunikačních technologií. Poskytuje komplexní právní poradenství jak zadavatelům veřejných zakázek, tak uchazečům o veřejné zakázky v oblasti přípravy jejich nabídek, jakož i při budování informačních systémů nebo v rámci outsourcingových projektů.

Lucie Vaculínová má hluboké zkušenosti s poskytováním právní podpory při přípravě zadávacích dokumentací ve smyslu zákona o veřejných zakázkách včetně zpracování komplexních smluvních podmínek v mnoha významných projektech (z oblasti ICT, stavebnictví, vzdělávání apod.), jejichž hodnota dosahovala miliard Kč a s poskytováním právní podpory uchazečům o nejvýznamnější veřejné zakázky zadávané v České republice, a to i s projekty spolufinancovanými z operačních programů Evropské unie. Poskytuje též dílčí právní stanoviska ke klíčovým problémům v oblasti zadávání veřejných zakázek a koncesí a zkušenosti má také s řízeními před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.