MENU
Rowan Legal
  • buchacek@rowan.legal

Lukáš sbírá zkušenosti ve všech oblastech práva, v nichž advokátní kancelář poskytuje své služby, zejména se věnuje civilní sporné agendě, insolvencíma smluvnímu právu.

V rámci kanceláře spolupracuje především s týmem řešení sporů a insolvencí. Dále poskytuje plnou podporu ostatním členům advokátní kanceláře například v rámci compliance nebo při zastupování klientů v rozhodčích řízeních, v průběhu svého působení v týmuse ale podílel i na projektech s přesahem do práva veřejných zakázek nebo práva obchodních korporací.

Zabývá se mimo jiné i zpracováváním rešerší, přípravou právních analýz, podání a dokumentů, revidováním smluv nebo přípravou odborných článků.

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, současnost
Obor studia: Právo a právní věda

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice: Paralegal (11/2021–současnost)