MENU
Rowan Legal
  • duffek@rowan.legal

Lukáš Duffek se zaměřuje především na trestní právo a obhajobu ve všech fázích trestního řízení. Je specialistou na závažnou majetkovou, hospodářskou a zakázkovou trestnou činnost. Rovněž se věnuje problematice trestní odpovědnosti právnických osob.

Lukáš Duffek se vedle aktivní role obhájce zaměřuje i na prevenci a předcházení páchání trestné činnosti, spočívající ve vyhodnocování rizik a příprav tzv. trestněprávních compliance programů.

Lukáš Duffek je dále odborníkem v oblasti sporů a jejich řešení. Poskytuje komplexní právní poradenství účastníkům všech typů řízení, a to jak před obecnými soudy, tak v řízení rozhodčím. Má hluboké zkušenosti s poskytováním právní podpory při přípravě procesních strategií, právních analýz a vyjednávání stran před i po započetí soudních řízení. Lukáš Duffek má rozsáhlé zkušenosti se zastupováním klientů před soudy všech stupňů, vč. formulace příslušných podání, ať už se jedná o spory z oblasti stavebnictví a velkých výstavbových projektů, z oblasti IT, autorskoprávních nároků, nekalosoutěžních nároků, strojírenství, obchodování s pohledávkami, incidenční sporů v rámci insolvenčních řízení, pracovněprávních sporů či vlastnictví pozemků.

Důležitou součástí jeho činnosti je také obchodní mediace, při níž působí buď jako mediátor, případně jako zástupce strany sporu. Specifickou součástí je agenda rodinného práva, zejména rozvodů a úpravy vztahů k dětem, v nichž uplatňuje své vyjednávací a mediační schopnosti. Ve všech uvedených oblastech publikuje a přednáší. Je členem kárné komise ČAK, odborné sekce pro soukromé a trestní právo ČAK, Unie obhájců ČR.

Obhájce obviněného stíhaného pro trestné činy spáchané v oblasti energetiky a regulovaných odvětví v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek. Trestní stíhání bylo vedeno pro trestný čin podplácení a dále pro pletichaření při zadávání veřejné zakázky.

Obhájce obviněného stíhaného pro zvlášť závažný trestný čin podvodu spáchaný ve spojení se zajišťováním a správou nouzových hmotných zásob státu. Způsobená škoda přesáhla 100 mil. Kč.

Obhájce obviněného stíhaného pro zvlášť závažný zločin zkrácení daně, poplatku a jiné povinné platby, spáchaný ve spolupachatelství, při obchodování se zbožím podléhajícím daňovému režimu reverse charge.

Obhajoba klienta v mediálně sledované kauze z oblasti zdravotnictví, obviněného z hospodářské trestné činnosti, konkrétně z trestného činu zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě.

Poskytování právní pomoci osobám podezřelým ze spáchání hospodářských trestných činů. Skutek spočíval ve zneužití informací a postavení v obchodním styku a v nekalosoutěžním jednání v podobě porušování obchodního tajemství.

Obhajoba klienta stíhaného pro trestný čin podvodu spáchaného v souvislosti s unijním právem na úseku poskytování konzultačních služeb práva Evropské unie a efektivního využívání fondů Evropské unie.

Implementace a vedení komplexního Compliance systému zaměřeného na trestněprávní prevenci u řady obchodních společností s miliardovými obraty.

Podílí se na poskytování právních služeb významnému klientovi v oblasti trhu srovnávání cen produktů ve sporu s mezinárodní společností, a to v otázce zneužití dominantního postavení a související škody.

GŘIVNA, Tomáš, ed. a ŠIMÁNOVÁ, Hana, ed. Trestní právo a právní stát: sborník příspěvků z konferencí pořádaných Unií obhájců ČR v letech 2017–2018. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2019. 287 stran. ISBN 978-80-7380-763-4. (spoluautor)

Jako vedoucí týmu trestního práva se podílel na získání ocenění Právnická firma roku CZ pro ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., jako velmi doporučovaná kancelář, v letech 2021 a 2022.

Jako jeden z vedoucích členů týmu řešení sporů se podílel na získání ocenění Právnická firma roku CZ pro ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. – vítěz kategorie Řešení sporů a arbitráže 2014, 2021 a 2022.

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2013
Obor studia: Právo a právní věda

Škola: Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, 2008
Obor studia: Právo a právní věda

Škola: Policejní akademie České republiky, 2003
Obor studia: Bezpečnostně právní studia

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice:

  • Partner (06/2020–současnost)
  • Managing Associate (04/2019–05/2020)
  • Senior Associate (09/2012–03/2019)
  • Junior Lawyer (09/2008–08/2012)