Speciální rubrika COVID-19 s informacemi, které se Vám mohou hodit. Využijte i naší HOTLINE: hotline@rowan.legal a telefon 731 154 620.

Rowan Legal
  • tomisek@rowan.legal

Jan Tomíšek působí jako advokát v advokátní kanceláři ROWAN LEGAL. Poskytuje právní poradenství zejména v oblastech softwarového práva, cloud computingu, ochrany osobních údajů, kybernetické bezpečnosti a elektronických transakcí. Zaměřuje se také na komerční aplikace nejmodernějších technologií, jako je blokchain a umělá inteligence. Vedle působení v advokacii je externím doktorandem na Ústavu práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity, kde pravidelně vyučuje zejména témata softwarového práva a ochrany osobních údajů. Je držitelem ocenění Právník roku v kategorii Talent roku za rok 2016.

Jan je absolventem Právnické fakulty, Fakulty informatiky a Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity. Kromě práva studoval kybernetickou bezpečnost a management. Je certifikovaným profesionálem v ochraně soukromí (CIPP/E) a členem Mezinárodní asociace profesionálů v oblasti ochrany soukromí (IAPP).

Klientům pomáhá zejména s rozsáhlými projekty implementací softwaru, komplexní smluvní dokumentací, licenčními smlouvami či obchodními podmínkami pro jejich služby. Vedl týmy při implementaci nových pravidel ochrany osobních údajů a kybernetické bezpečnosti u řady klientů ze soukromého i veřejného sektoru, mezi jinými např. pro přední středoevropskou skupinu společností působící v oblasti e-commerce. Vedl školení pro několik stovek budoucích pověřenců pro ochranu osobních údajů. Pro klienty revidoval smluvní dokumentaci pro outsourcingové projekty v hodnotě stovek milionů korun.  Podílel se také na přípravě Národní strategie elektronického zdravotnictví nebo na přípravě projektu z oblasti FinTech pro přední českou banku.

Jan je také spoluautorem unikátní publikace Právo v síti: průvodce právem na internetu (C. H. Beck, 2016), prvního českého komentáře k GDPR (Wolters Kluwer, 2. vyd 2018) a první české učebnice práva informačních technologií (Wolters Kluwer, 2018). Pravidelně publikuje v odborných periodicích a vystupuje na domácích i mezinárodních konferencích se zaměřením na právo informačních technologií.

Poskytoval právní podporu při tvorbě smluvní dokumentace na poskytování komplexního outsourcingu služeb z oblasti ICT v hodnotě několika stovek milionů korun za rok pro klienta T-Mobile Czech Republic a.s. (2014–2015).

Podílel se na vyjednávání, přípravě smlouvy a řešení regulatorních aspektů pro největší implementace cloudových služeb v českém finančním sektoru pro dvě přední banky (2013, 2015–2016).

Poskytoval poradenství a realizoval due diligence při nákupu části společnosti Corpus Solutions a.s. společností O2 IT Services s.r.o. (2015).

Podílel se poradenství pro dvě přední české banky při implementaci zákona o kybernetické bezpečnosti (2015–2016).

Vedl tým při zpracování auditu používání open source softwaru v rámci produktů společnosti 2N TELEKOMUNIKACE a.s. a následném zpracování licenčních podmínek a manuálu (2016).

Podílí se na tvorbě smluvní dokumentace na pořízení informačního systému na řízení posádek včetně nákupu koncového hardwaru pro významnou energetickou společnost (2015–2016).

Vedl týmy při poradenství v oblasti ochrany osobních údajů a licencování softwaru pro technologické start-upy v programu StarCube pořádaném Jihomoravským inovačním centrem (2015–2016).

Podílel se na analýze právních aspektů business model a zpracování obchodních podmínek pro start-up SkyPicker.com s.r.o. (2015).

Zpracovává studii legislativních aspektů pro Národní strategii elektronického zdravotnictví České republiky (2016).

Podílel se na poradenství pro přední českou telekomunikační společnost v oblasti analýzy big data (2016).

Poskytuje poradenství při zajišťování compliance v oblasti ochrany osobních údajů a bezpečnosti informací pro významnou stavební společnost působící v České republice a na Slovensku (2016).

Titul: Právo informačních technologií (spoluautor)
Vydavatel: Wolters Kluwer
Datum vydání: 2018

Titul: GDPR / Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (2016/679/EU) – Praktický komentář. 2., aktualizované vydání (spoluautor)
Vydavatel: Wolters Kluwer
Datum vydání: 2018

Titul: Právo v síti. Průvodce právem na internetu
Vydavatel: C. H. Beck
Datum vydání: 07/2016

Titul: Office 365 v. Google Apps: data protection perspective
Vydavatel: Masaryk University Journal of Law and Technology
Datum vydání: 2015

Titul: Office 365 v. Google Apps: srovnání z hlediska ochrany osobních údajů
Vydavatel: Revue pro právo a technologie
Datum vydání: 2015

Titul: Licence při poskytování software jako služby
Vydavatel: Revue pro právo a technologie
Datum vydání: 2014

Titul: Software jako věc v režimu nového občanského zákoníku
Vydavatel: Revue pro právo a technologie
Datum vydání: 2014

Titul: Veřejné zakázky v IT: Na co si dát pozor při pořizování softwaru; Veřejné zakázky v praxi
Vydavatel: Veřejné zakázky v praxi
Datum vydání: 2014

Titul: Právní aspekty služeb typu street view
Vydavatel: SVOČ 2012, Masarykova Univerzita
Datum vydání: 2012

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Masarykovy univerzity
Obor studia: Doktorské studium, obor Právo informačních a komunikačních technologií

Škola: Fakulta informatiky Masarykovy univerzity
Obor studia: Bezpečnost informačních technologií, navazující magisterské studium, plánovaný přestup do specializace Kybernetická bezpečnost

Škola: Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity
Obor studia: Podniková ekonomie a management

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice:

  • Managing Associate (10/2019 – současnost)
  • Advokát (07/2018 – 10/2019)
  • Koncipient (05/2015 – 06/2018)
  • Právní asistent (2013 – 05/2015)

Období: 2013 – současnost
Popis pracovní pozice: Poskytuje právní podporu specialistům ROWAN LEGAL zejména zpracováváním právních rešerší, přípravou materiálů pro další zpracování a sepisováním smluv

Společnost: Vývoj webových stránek, poradenská činnost v oblasti vývoje a pořizování webových stránek a webových aplikací
Období: 2009 – současnost

Společnost: Vema a.s.
Pozice: Pomocný programátor
Období: 2008 – 2013