Rowan Legal
  • harnach@rowan.legal

Jiří Harnach je specialistou v oblasti veřejných investic. Poskytuje komplexní právní poradenství jak zadavatelům veřejných zakázek, tak uchazečům o veřejné zakázky, a to zejména v procesních krocích navazujících na rozhodování zadavatele, při zastupování v rámci správního řízení před ÚOHS a před správními soudy.

Jiří Harnach má hluboké zkušenosti s poskytováním právní podpory při obhajobě zájmů zadavatelů i uchazečů v procesu zadávání veřejných zakázek,  a to v mnoha významných projektech (z oblasti ICT, vodohospodářského majetku, odpadového hospodářství, stavebnictví, dopravy, vzdělávání apod.), jejichž hodnota dosahovala miliard Kč, a to i s projekty spolufinancovanými z operačních programů Evropské unie. Poskytuje též dílčí právní stanoviska ke klíčovým problémům v oblasti zadávání veřejných zakázek a koncesí a zkušenosti má také s přípravou zadávacích podmínek a nabídek.

Mezi další oblasti práva, kterým se Jiří aktivně věnuje, lze zařadit obecně správní právo, právo svobodného přístupu k informacím a legislativní proces.

Jiří Harnach je rovněž aktivní při publikaci odborných článků souvisejících s tématem veřejných zakázek, , v oblasti lektorské činnosti a v oblasti novelizací zákona o veřejných zakázkách.

Právní zastoupení a komplexní právní podpora hlavního města Prahy při nastavení nového konceptu zajišťování správy veřejného osvětlení na území hlavního města prostřednictvím tzv. „in-house“ spolupráce, a to včetně zastupování v správních a soudních řízeních vedených s předchozím poskytovatelem těchto služeb, společností z koncernu ELTODO. Hodnota sporu cca 166 mil. Kč bez DPH.

Vedení zadávacích řízení Dopravního podniku hlavního města Prahy na dílčí přípravné práce výstavby metra D.

Poskytoval komplexní právní služby zadavateli Česká republika – Ministerstvo zemědělství, související s úspěšným zadáním veřejné zakázky „Provoz a rozvoj eAGRI a související aplikační infrastruktury“ s hodnotou bezmála 300 mil. Kč bez DPH.

Poskytoval komplexní právní služby zadavateli Městská část Praha 8, související s úspěšným zadáním veřejné zakázky „Centrum Palmovka – Výstavba budovy s kancelářskými a komerčními prostory a jejich následná správa s poskytováním souvisejících služeb“, zadávané v soutěžním dialogu a s hodnotou přesahující 1 mld. Kč bez DPH. Koordinoval následnou procesní obranu před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Zastupoval společnost CHAPS s. r. o. ve dvou řízeních o žalobě proti nečinnosti s vyřízením žádosti o poskytnutí informací před Krajským soudem v Brně a Nejvyšším správním soudem, který dal v plném rozsahu za pravdu klientovi, zrušil předchozí rozsudky Krajského soudu a řízení zastavil.

Poskytoval komplexní právní poradenství České republice – Ministerstvu zemědělství jako žalobci, v rámci soudních řízení vedených Nejvyšším správním soudem (5 Afs 42/2012 a 5 Afs 43/2012), proti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, v rámci kterých tento soud vydal průlomové rozsudky ohledně možnosti užít jednací řízení bez uveřejnění, kterými zároveň dotčenému ministerstvu vyhověl v plném rozsahu.

Poskytoval komplexní právní služby zadavateli Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, související s úspěšným zadáním veřejné zakázky „Superpočítač – Velký cluster“ formou soutěžního dialogu (se zahraničními uchazeči a částečně v anglickém jazyce) s hodnotou bezmála 300 mil. Kč bez DPH. Předmětem bylo pořízení komplexní technické výzkumné infrastruktury v oblasti „supercomputingu“.

Titul: Nová skrytá diskriminace – umíme se jí bránit?
Vydavatel: Veřejné zakázky
Datum vydání: 2019

Titul: Předběžná opatření jako záruka efektivního přezkumu – zpráva o aktuální situaci
Vydavatel: Veřejné zakázky
Datum vydání: 2019

Titul: Zákon o zadávání veřejných zakázek – komentář (spoluautor)
Vydavatel: Wolters Kluwer
Datum vydání: 2016

Titul: Doručování námitek do datové schránky – návrat do pravěku?
Vydavatel: Veřejné zakázky v praxi
Datum vydání: 2015

Titul: Veřejná zakázky v praxi
Vydavatel: Aréna názorů
Datum vydání: 2015

Titul: Protikorupční novela zákona o veřejných zakázkách rok poté
Vydavatel: Veřejné zakázky v praxi
Datum vydání: 05/2013

Titul: Zákon o veřejných zakázkách, Komentář po novele provedené zákonem č. 55/2000 Sb. (člen zpracovatelského kolektivu)
Vydavatel: Elektronická verze ASPI

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
Obor studia: Právo a právní věda

 

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice: Managing Associate
Období: 10/2011 – současnost
Popis pracovní pozice: Advokát se zaměřením na právo veřejných investic

Společnost: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Pozice:

  • Člen rozkladové komise předsedy ÚOHS (05/2001 – 09/2011)
  • Ředitel Legislativně-právního odboru ÚOHS (05/2009 – 09/2011)
  • Tajemník rozkladové komise předsedy ÚOHS na úseku veřejných zakázek (05/2001 – 04/2009)

Období: 04/2001 – 09/2011