Speciální rubrika COVID-19 s informacemi, které se Vám mohou hodit. Využijte i naší HOTLINE: hotline@rowan.legal a telefon 731 154 620.

Rowan Legal
  • krizek@rowan.legal

Ondřej Křížek je specialistou v oblasti korporátního práva, obchodních transakcí, M&A a pracovního práva a je vedoucím týmu právníků ROWAN LEGAL specializujících se na poskytování právních a souvisejících služeb v rámci uvedených oblastí. Ondřej Křížek Poskytuje v uvedených oblastech komplexní právní poradenství jak klientům v soukromém sektoru, tak klientům z oblasti veřejné správy.

Ondřej Křížek se v oblasti korporátního práva, obchodních transakcí a M&A podílel na mnoha významných projektech, mezi něž patří akviziční projekty v hodnotě několika miliard Kč a s tím související organizace a realizace due diligence. Součástí jeho specializace jsou rovněž přeměny obchodních korporací, kdy pod jeho vedením bylo realizováno několik významných transakcí v oblasti přeměn obchodních korporací v České republice.

Ondřej Křížek vedle uvedeného rovněž dlouhodobě poskytuje praktické poradenství v oblasti pracovního práva a corporate governance, a to i v podobě tematických seminářů a přednášek se zaměřením na aktuální problematiku dané oblasti. V oblasti pracovního práva se Ondřej Křížek podílel na několika významných projektech souvisejících s převody a přechody zaměstnanců a tvorbou právního rámce aplikovaného na pracovněprávní vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, a to jak v soukromém tak veřejném sektoru. Ondřej Křížek dlouhodobě poskytuje praktické poradenství v oblasti širokého spektra oblastí v rámci pracovního práva, včetně praktického řešení změn v pracovních kapacitách zaměstnavatelů, jakož i v oblasti corporate governance, která je s pracovním právem úzce propojena.

Ondřej Křížek je rovněž aktivní při publikaci odborných článků souvisejících s tématem korporátního, insolvenčního či pracovního práva.

Poskytoval komplexní právní služby zadavateli Severočeská vodárenská společnost a.s., související s realizací projektu „Zajištění provozu vodárenské infrastruktury po roce 2020“ s hodnotou desítek mld. Kč bez DPH.

Poskytoval komplexní právní služby zadavateli Saab Czech s.r.o. / SAAB GROUP při akvizici části společnosti v České republice, včetně s tím souvisejících úprav a změn pracovněprávních vztahů.

Poskytoval komplexní právní služby a podporu zadavateli Credit Info Schuffa GmbH při realizaci prodeje dvou dceřiných společností v hodnotě více jak 5 milionů EUR.

Poskytoval komplexní právní poradenství a podporu zadavateli L & B Invest spol. s r.o., při rozdělení společnosti odštěpením do 3 nástupnických společností v hodnotě několika milionů EUR.

Poskytoval komplexní právní poradenství a podporu zadavateli L & B Vodochody spol. s r.o. při přípravě pro prodej společnosti v hodnotě více jak 5 milionů EUR.

Poskytoval komplexní právní poradenství a podporu zadavateli NESS Czech s.r.o. při akvizici IT společnosti v hodnotě jedné miliardy Kč a následné fúzi s touto společností.

Poskytoval komplexní právní poradenství a podporu zadavateli IMMOFINANZ AG při přípravě akvizice společnosti v hodnotě více jak 15 milionů EUR.

Poskytoval komplexní právní poradenství a podporu zadavateli NEWTON Management, a.s. při akvizici společnosti v hodnotě vice jak 50 milionů EUR a akvizici společnosti s obratem více jak 15 milionů EUR.

Poskytoval komplexní právní poradenství a podporu zadavateli Brno Estates a.s. / IMMOFINANZ při Korporátní správě dceřiné společnosti v České republice, zvýšení základního kapitálu o několik desítek milionů Kč.

Poskytoval komplexní právní poradenství a podporu při vstupu investora dvou akciových společností podnikajících v oboru těžby nerostných surovin v hodnotě několik set milionů Kč.

Zajišťoval kompletní korporátní správu společnosti zadavatele Tenis Votice a.s., spolu s právním poradenstvím a podporou v oblasti výstavby sportovního centra a nabývání dalších s tím souvisejících nemovitostí.

Připravoval komplexní vzorové pracovněprávní dokumentace pro zadavatele NEWTON College, a.s.

Připravoval a zajišťoval odborné přednášky a workshopy v oblasti pracovního práva pro HR oddělení zadavatele – Saab Czech s.r.o.

Poskytnul komplexní revizi a úpravu vzorové pracovněprávní dokumentace zadavateli AŽD Praha s.r.o.

Významně se podílel na negociaci a přípravě dokumentace v souvislosti se zahajováním, změnami a ukončováním pracovních poměrů mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem ve vícejazyčném provedení pro řadu mezinárodních společností působících na českém trhu zejména v oblasti IT technologií.

Poskytoval komplexní právní služby související s úspěšným zadáním veřejné zakázky zadavatele Praha 8 – „Centrum Palmovka – Výstavba budovy s kancelářskými a komerčními prostory a jejich následná správa s poskytováním souvisejících služeb“ s hodnotou přesahující 1 mld. Kč bez DPH zadávané v soutěžním dialogu.

Titul: Pojištění odpovědnosti členů statutárních orgánů
Vydavatel: Statutární zástupce firmy
Datum vydání: 2017

Titul: Pojištění odpovědnosti členů statutárních orgánů
Vydavatel: Statutární zástupce firmy
Datum vydání: 2014

Titul: Co přinese revizní novela insolvenčního zákona
Vydavatel: Statutární zástupce firmy
Datum vydání: 2013

Titul: Rejstříkové řízení
Vydavatel: Statutární zástupce firmy
Datum vydání: 2012

Titul: Povinnosti podnikatelského subjektu vůči obchodnímu rejstříku
Vydavatel: Statutární zástupce firmy
Datum vydání: 2012

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Západočeské Univerzity v Plzni
Obor studia: Právo

Škola: Právnická fakulta Universität Passau
Obor studia: Právo

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice: Vedoucí advokát
Období: 04/2007 – současnost
Popis pracovní pozice: Specialista v oblasti korporátního práva, obchodních transakcí, M&A, pracovního práva a práva nemovitostí. Poskytuje komplexní právní poradenství klientům v soukromém sektoru, tak klientům z oblasti veřejné správy