MENU
Rowan Legal
  • simka@rowan.legal

Marek Šimka se specializuje na poskytování právních služeb v oblasti práva autorského a práva průmyslového vlastnictví zahrnujícího ochranné známky, internetové domény, patenty a užitné vzory. Za svou hlavní specializaci však Marek Šimka považuje obchodněprávní kontraktaci v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Marek Šimka se dále specializuje na poskytování právních služeb v oblasti obchodního a občanského práva, práva nemovitostí a stavebního práva, opět se zvláštním důrazem na smluvní závazkové vztahy, zahrnující tvorbu, výklad a uplatňování práv ze smluv o dílo, kupních smluv a smluv o poskytování služeb.

V této souvislosti pravidelně řeší i otázky odpovědnosti plynoucí z porušení autorských práv, z vad díla, zboží nebo nesprávně poskytnutých služeb, jakož i následků odstoupení od smluv v pokročilých fázích jejich plnění.