Rowan Legal
  • boros@rowan.legal

Martin Boroš je v rámci ROWAN LEGAL člen týmů, které se věnují právu informačních technologií, ochrany osobních údajů, právu duševního vlastnictví nebo obchodnímu právu a dále týmu, který se věnuje energetickému právu, právu provozování vodovodů a kanalizací a právu nakládání s odpady.

V rámci práva informačních technologií se věnuje zejména oblasti ochrany osobních údajů, ePrivacy, kybernetické bezpečnosti, právním aspektům open source nebo umělé inteligenci. Kromě toho se podílí i na rozvoji znalostí a činností kanceláře v nových oblastech, a to zejména v oblasti informačního modelování staveb (BIM). Podílí se na nastavování podmínek pro využívání těchto technologií, a to nejen z licenčního, ale i z praktického hlediska pro zajištění co nejlepšího využití těchto technologií pro klienta.

Martin se významně podílí na řadě projektů v oblasti energetického práva. Podílel se i na projektech v oblasti provozování vodohospodářského majetku, a to ve fázi identifikace a volby vhodných variant pro nastavení vztahů mezi vlastníky a provozovateli infrastruktury, ale i ve fázi realizace a implementace zvolené varianty, včetně nastavení smluvního fungování a dalších souvisejících procesů. Podílel se dále na projektech ohledně provozování teplárenské infrastruktury a dále na projektech pro společnosti v rámci odpadového hospodářství, kde se podílel na přípravě procesní strategie i podání pro obhajobu pozice klienta v rámci různých správních řízení vedených proti klientovi.

Martin absolvoval Právnickou fakultu a Fakultu sociálních studií Masarykovy univerzity a má praktické zkušenosti i ze svého předchozího působení v IT společnostech. Martin se dále podílí na tvorbě marketingové strategie ROWAN LEGAL v oblastech, kterým se věnuje v rámci své činnosti, včetně publikování odborných článků.

V rámci projektu pro významného vlastníka a provozovatele vodovodů a kanalizací v rámci České republiky se podílí na revizi stávající smlouvy upravující využívání vodohospodářského majetku a revizi další související dokumentace. Kromě toho se podílí na projektu posuzujícího nakládání s kaly v důsledku zpřísnění legislativních požadavků. Těmto projektům se věnuje i v současné době.

V rámci projektu pro významného vlastníka a provozovatele vodovodů a kanalizací v rámci České republiky se podílí na posuzování různých variant dalšího provozování vodohospodářské infrastruktury a dopadů těchto různých variant na fungování společnosti i na související právní vztahy, zejména smluvní vztahy. Tomuto projektu se věnuje i v současné době.

V rámci projektu pro město v rámci České republiky se podílí na posuzování různých variant dalšího postupu při nakládání s teplárenskou infrastrukturou a dopadů těchto různých variant na vztahy se soukromým provozovatelem teplárenské infrastruktury i na související právní vztahy, zejména smluvní vztahy. Tomuto projektu se věnuje i v současné době.

V rámci projektu pro významnou českou společnost působící v oblasti nakládání s odpady se podílí na přípravě řady podání do různých správních řízení nebo i do souvisejících soudních řízení v rámci správního soudnictví, v rámci kterých dochází k obhajobě postupu tohoto klienta před postupy úřadů zaměřenými proti jeho obchodnímu nastavení. Tomuto projektu se věnuje i v současné době.

Podílel se na přípravě BIM protokolu do různých smluv, například do smlouvy o dílo v případě veřejné zakázky na rekonstrukci budov významných českých veřejných zadavatelů (v roce 2019 i 2020).

V rámci projektu pro přední českou energetickou společnost se podílel na implementaci požadavků GDPR do procesů této společnosti, včetně poskytování konzultací a přípravy vzorové dokumentace pokrývající oblasti vztahů se zákazníky, zaměstnanci nebo jinými osobami. Této společnosti dále poskytuje průběžné poradenství.

V rámci projektu pro významný český státní podnik se podílí na implementaci požadavků GDPR do procesů této společnosti, včetně přípravy sady interní i externí dokumentace.

Podílel se na právním poradenství v oblasti ochrany software pro českou vývojářskou společnost, včetně ad hoc dotazů v oblasti licenčních podmínek užívání tohoto software (2019). Podílel se na posuzování smluv o testování systémů pro další vývojářskou společnost (2020).

Podílel se na posouzení a právním poradenství pro jednoho z největších poskytovatelů telekomunikačních služeb v souvislosti se správou utajovaných informací a možností nakládání s těmito informacemi (2018).

Podílel se na právní poradenství ohledně požadavků kladených legislativou v oblasti kybernetické bezpečnosti v případě významného samosprávního orgánu (2018).

Titul: Jak bezpečně používat open source software (spoluautor)
Vydavatel: Právní rádce č. 7-8
Datum: 2019

Titul: Použití BIM v rámci veřejných zakázek a základní přehled souvisejících právních problémů.
Vydavatel: Veřejné zakázky, 2019, č. 5/2019 (spoluautor)
Datum: 2020

Vzdělání

Škola: Fakulta sociální studií Masarykovy univerzity v Brně
Období: Mgr. – ukončeno 2014 složením státní zkoušky
Obor studia: Právo a právní věda

Škola: Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
Období: Mgr. – ukončeno 2013 složením státní zkoušky
Obor studia: Právo a právní věda

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

Pozice:

  • Koncipient (11/2017 – současnost)

Popis pracovní pozice: Poskytuje právní podporu specialistům ROWAN LEGAL zejména právu informačních technologií a obchodnímu právu