MENU
Rowan Legal
  • mezensky@rowan.legal

Martin Mezenský je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity a Právnické fakulty Univerzity Karlovy. V rámci studií absolvoval stáže na soudě a v neziskovém sektoru, pracoval na exekutorském úřadě, v kanceláři insolvenčního správce a advokátní kanceláři. Rok strávil studiem práva na Universidad de Costa Rica a Université du Luxembourg.

Martin se v rámci týmu ROWAN LEGAL zaměřuje především na agendu správních a daňových litigací před orgány veřejné správy a správními soudy, dále také na civilní a obchodní spory, arbitráže a poradenství týkající se aplikace práva Evropské unie. Zabývá se problematikou přestupkových a povolovacích správních řízení, správním soudnictvím a právem vysokých škol, životního prostředí a odpadového hospodářství.

Podílel se na zastupování klienta před Soudním dvorem Evropské unie v řízení o předběžné otázce z oblasti přímých daní a svobody usazování.

Podílel se na zastupování klienta v řízeních o zrušení rozhodčího nálezu na částku 11 milionů EUR.

Podílel se na přípravě odvolání proti rozhodnutí vyvlastňovacího úřadu.

Podílel se na zastupování klienta v řízeních před správními orgány a správními soudy na úseku odpadového hospodářství.

Podílel se na zastupování klienta v řízeních před Národním akreditačním úřadem pro vysoké školství.

Podílel se na přípravě daňové správní žaloby proti rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství.

Podílel se na zastupování klienta v řízení o rozkladu před Českým telekomunikačním úřadem

Podílel se na zastupování klienta v řízení o zásahové správní žalobě proti postupům ústředního orgánu státní správy.

Podílel se na zastupování klienta v řízeních před správními soudy o správněprávních aspektech odvolání vedoucích úředníků z jejich funkcí.

Podílel se přípravě dohody o narovnání z regresních nároků vyvstalých z rozhodnutí správních orgánů na úseku agrochemie.

Podílel se přípravě registrace nového profesního zaměření v Národní soustavě kvalifikací.

Podílel se přípravě veřejné soutěže o nájem reklamních ploch ve vlastnictví územního samosprávného celku.

Podílel se na zastupování klienta v řízení o nekalosoutěžní žalobě.

Cena evropského občana Evropského parlamentu 2018 pro projekt Pražský studentský summit, jehož byl v letech 2012 až 2016 organizátorem

Cena Krajského úřadu Moravskoslezského kraje „Nejúspěšnější student Moravskoslezského kraje za rok 2011“

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta University Karlovy (2019)
Obor studia: Mezinárodní právo veřejné (JUDr.)

Škola: Právnická fakulta Masarykovy univerzity Brno (2018)
Obor studia: Právo a právní věda (Mgr.)

Škola: Université du Luxembourg (2017)
Obor studia: Právo a právní věda (Erasmus+)

Škola: Universidad de Costa Rica (2016)
Obor studia: Právo a právní věda

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice:

  • Junior lawyer (09/2018 – současnost)
  • Paralegal (08/2017 – 08/2018)

Společnost: Asociace pro mezinárodní otázky
Pozice: Koordinátor vzdělávacích projektů
Období: 05/2012 – 04/2016