MENU
Rowan Legal
  • jirikova@rowan.legal

Michaela Jiříková se ve své praxi specializuje primárně na oblast práva obchodních korporací, fúzí a akvizic a transakčního poradenství.

Michaela má zkušenosti s poskytováním právních služeb českým i zahraničním klientům převážně ze soukromého sektoru, jakož i českým a zahraničním investorům. V oblasti akvizic a prodejů se v uplynulých letech účastnila řady transakcí jak na straně prodávajících, tak kupujících, zejména v odvětvích finančního, výrobního, stavebního a energetického průmyslu. Michaela se rovněž věnuje poradenství v oblasti regulace finančního trhu, zejména ve vztahu k finančním a úvěrovým institucím, zahrnujícímu přípravu a revizi vnitřních předpisů a systémů v souladu s příslušnou regulací a zastupování klientů před Českou národní bankou či Finančním arbitrem. Dále má Michaela zkušenosti v oblasti práva soutěžního, kde se podílela na poradenství a zastupování zejména v řízeních a sporech spojených s údajným zneužitím dominance, jakož i nekalou soutěží, a se zastupováním v občanskoprávních a obchodněprávních řízeních, včetně řízení rozhodčích.

Před svým příchodem do ROWAN LEGAL působila Michaela mimo jiné téměř pět let v advokátní kanceláři BBH, zkušenosti však nasbírala i v kancelářích jiných velikostí a nastavení. Michaela absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a roční studijní pobyt na Právnické fakultě Univerzity v Antverpách (Belgie).

Poradenství české investiční skupině při akvizici nemovitostí a realitního projektu v Praze.

Poradenství české energetické skupině při akvizici specializovaných technologických společností.

Poradenství české finanční skupině v oblasti regulace a dohledu ze strany ČNB, včetně transakčního poradenství při převodech finančních a úvěrových institucí a souvisejícího schvalovacího řízení před ČNB.

Poradenství české investiční skupině při akvizici specializovaných technologických společností a nastavování a revizi smluvních vtahů.

Poradenství české investiční skupině v rámci její účasti ve stavebním holdingu, poradenství ohledně joint-venture a exitu ze spolupráce.

Poradenství české telekomunikační společnosti v oblastech týkajících se TMT a regulatoriky, včetně řady složitých sporů týkajících se nařčení z údajného zneužití dominantního postavení na trzích internetového připojení.

Poradenství české joint-venture při akvizici české tradiční výrobní společnosti, včetně sjednání podmínek financování transakce a následného zavádění vlastní corporate governance & compliance ve společnosti.

Poradenství při restrukturalizaci společnosti a tvorbě holdingu působící v oblasti obchodu a zpracování investičních cenných kovů, včetně nastavování vztahů mezi akcionáři.

Poradenství při založení nástupnické akciové společnosti v rámci vyrovnávacího řízení (očištění aktiv a uspokojení věřitelů).

Poradenství klientům při různých přeměnách společnosti (vnitrostátní fúze, odštěpení, přeshraniční přemístění sídla).

Poradenství klientům v korporátních záležitostech všeho druhu, corporate governance a compliance (zakládání společností, tvorba holdingů a joint-venture, nastavování akcionářských vztahů, zavádění corporate governance, jakož i revize dříve uvedeného).

Poradenství klientům v oblasti smluvní agendy (tvorba vzorových smluv, revize stávajících smluvních stavů, zastupování při negociaci nových a renegociaci stávajících vztahů).

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Univerzity Karlovy
Období: magisterský studijní program (ukončeno v roce 2015)
Obor studia: Právo a právní věda

Škola: Právnická fakulta Univerzity v Antverpách (Belgie)
Období: 2014–2015
Obor studia: International and European Legal Studies Programme v rámci programu Erasmus+

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice:

  • Senior Associate (9/2022–současnost)
  • Associate (04/2022–8/2022)

Společnost: ROSE Legal s.r.o., advokátní kancelář
Pozice: Associate (08/2020–03/2022)

Společnost: BBH, advokátní kancelář, s.r.o.
Pozice:

  • Associate (01/2019–06/2020)
  • Advokátní koncipient (10/2015–12/2018)

Společnost: Weinhold Legal, v.o.s. advokátní kancelář
Pozice: Paralegal (09/2012–08/2014)