MENU
Rowan Legal
  • jenicek@rowan.legal

Michal Jeníček je absolventem Právnické fakulty UK a v rámci týmu ROWAN LEGAL se věnuje zejména právu informačních technologií. Ve své dosavadní praxi vedle advokacie absolvoval několik odborných stáží, například na Českém telekomunikačním úřadě, kde se věnoval sporům dle zákona o elektronických komunikacích, účastnil se připomínkování zákona o právu na digitální služby a odborných seminářů a podílel se i na dalších činnostech úřadu. Taktéž absolvoval stáže například na obvodním soudu či v Poslanecké sněmovně. Zajímá se zejména o právo informačních technologií, právo duševního vlastnictví a smluvní právo.

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Univerzity Karlovy
Období: magisterský studijní program (ukončeno v roce 2022)
Obor studia: Právo a právní věda

Škola: Lancaster University Law School
Období: 2017–2018
Obor studia: Law & Criminology

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice: Advokátní koncipient / Junior Lawyer (06/2022–současnost)

Společnost: Obvodní soud pro Prahu 5
Pozice: Intern (03–05/2021)

Společnost: AK Vinohradská s. r. o.
Pozice: Paralegal (07/2019–02/2020)

Společnost: Český telekomunikační úřad
Pozice: Intern (10/2018–04/2019)

Společnost: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
Pozice: Intern (03–08/2018)

Společnost: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
Pozice: Intern (11/2017–06/2018)

Společnost: AKM Majer & Partners
Pozice: Paralegal (08/2016–08/2017)