MENU
Rowan Legal
  • kozar@rowan.legal

Michal je advokátem se specializací na poradenství v souvislosti s aplikací ZZVZ a oblasti energetiky, vodárenství a odpadů. Poskytuje komplexní právní poradenství jak zadavatelům veřejných zakázek, tak i dodavatelům.

Má hluboké zkušenosti v oblasti práva veřejných zakázek a správního práva, a to díky svému předchozímu působení na Ministerstvu pro místní rozvoj a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v pozici ředitele Odboru veřejných zakázek, kde získal jedinečné zkušenosti a know-how, spojené zejména s kontrolou zadávacích řízení komplexních dokumentací zadavatele a s metodickým řešením dílčích otázek. Michal se podílel na přípravě několika právních předpisů vztahujících se k zadávání veřejných zakázek, zejména v oblasti obrany a bezpečnosti, mimo jiné i na přípravě zákona o zadávání veřejných zakázek.

Ve své praxi se zabývá poradenstvím a zpracováním analýz z pohledu zadávání veřejných zakázek složitých kauz, stejně jako zadáváním veřejných zakázek v ne zcela standardních zadávacích řízeních, jako je jednací řízení s uveřejněním, soutěžní dialog či koncesní řízení.

Michal je aktivní v publikační a lektorské činnosti související s problematikou veřejných zakázek.

Poskytoval komplexní právní služby související se zadáváním veřejných zakázek v souhrnné hodnotě dosahující šesti miliard korun pro E.ON Distribuce, a.s. (2017–2018).

Poskytoval komplexní právní služby související se zadáním veřejné zakázky zadavatele Vodárna Plzeň a.s. na provádění stavebních prací ve vztahu k vodohospodářské infrastruktuře v hodnotě přesahující 1 miliardu Kč bez DPH (2019).

Podílel se na zpracování komplexního stanoviska na posouzení vzájemných vztahů provázaných společností a možnosti zadávání veřejných zakázek v rámci skupiny Severočeská voda (2019).

Poskytoval komplexní právní služby při zavádění dvou dynamických nákupních systémů v rámci Dopravního podniku hl. města Prahy, akciová společnost (2019).

Poskytoval komplexní právní služby související se zadáním veřejné zakázky v jednacím řízení s uveřejněním na dodávku informačního systému pro Ministerstvo vnitra ČR (2019).

Podílel se na poskytování komplexních právních služeb souvisejících se zadáním veřejné zakázky v soutěžním dialogu na vývoj a implementaci informačního systému pro Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (2020).

Poskytoval právní podporu při zadání veřejné zakázky v soutěžním dialogu na vývoj a implementaci informačního systému pro Ministerstvo spravedlnosti ČR (2020–2022).

Poskytuje komplexní právní služby při přípravě a průběhu zadávacích řízení na veřejné zakázky na pořízení vozidel MHD v hodnotě přesahující řády miliard korun pro Dopravní podnik hl. města Prahy, akciová společnost (2016–dosud).

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2009
Obor studia: Právo a právní věda

Škola: Faculty of Law, University College Cork
Obor studia: Diploma in Common Law

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice:

  • Advokát / Of Counsel (07/2021–současnost)
  • Advokát / Senior Associate (11/2020–06/2021)
  • Advokát / Associate (07/2018–10/2020)
  • Advokátní koncipient / Junior Lawyer (11/2015–06/2018)

Společnost: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Pozice: Ředitel odboru veřejných zakázek, Ředitel odboru právních analýz (01/2013–09/2015)

Společnost: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Pozice: Právník v oblasti veřejného investování (03/2010–11/2011)

Společnost: AK JUDr. Veronika Ordnungová
Pozice: Paralegal (03/2007–07/2008)