MENU
Rowan Legal
  • kozar@rowan.legal

Michal Kožár je specialistou v oblasti veřejných investic. Poskytuje komplexní právní poradenství jak zadavatelům veřejných zakázek, tak i dodavatelům.

Michal Kožár má hluboké zkušenosti v oblasti práva veřejných zakázek a správního práva, a to mj. díky svému předchozímu působení na Ministerstvu pro místní rozvoj a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v pozici ředitele Odboru veřejných zakázek jedinečné zkušenosti a know-how, spojené zejména s kontrolou zadávacích řízení komplexních dokumentací zadavatele a s metodickým řešením dílčích otázek. Michal se podílel na přípravě několika právních předpisů vztahujících se k zadávání veřejných zakázek, zejména v oblasti obrany a bezpečnosti, mimo jiné i na přípravě zákona o zadávání veřejných zakázek.

Ve své praxi se zabývá zejména poradenstvím a zpracováním analýz z pohledu zadávání veřejných zakázek složitých kauz, stejně jako zadáváním veřejných zakázek v ne zcela standardních zadávacích řízeních, jako je jednací řízení s uveřejněním, soutěžní dialog či koncesní řízení.

Michal Kožár je rovněž aktivní v oblasti publikační a lektorské činnosti související s problematikou veřejných zakázek.

Poskytoval komplexní právní služby související se zadáváním veřejných zakázek v souhrnné hodnotě dosahující šesti miliard korun pro E.ON Distribuce, a.s. (2017–2018).

Poskytoval komplexní právní služby související se zadáním veřejné zakázky zadavatele Vodárna Plzeň a.s. na provádění stavebních prací ve vztahu k vodohospodářské infrastruktuře v hodnotě přesahující 1 miliardu Kč bez DPH (2019).

Podílela se na zpracování komplexního stanoviska na posouzení vzájemných vztahů provázaných společností a možnosti zadávání veřejných zakázek v rámci skupiny Severočeská voda (2019).

Poskytoval komplexní právní služby při zavádění dvou dynamických nákupních systémů v rámci Dopravního podnik hl. města Prahy, akciová společnost (2019).

Poskytoval komplexní právní služby související se zadáním veřejné zakázky v jednacím řízení s uveřejněním na dodávku informačního systému pro Ministerstvo vnitra ČR (2019).

Podílel se na poskytoval komplexních právních služby související se zadáním veřejné zakázky v soutěžním dialogu na vývoj a implementaci informačního systému pro Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (2020).

Poskytování právní podpory při zadání veřejné zakázky v soutěžním dialogu na vývoj a implementaci informačního systému pro Ministerstvo spravedlnosti ČR (2020).

Poskytuje komplexní právní služby při přípravě a průběhu zadávacích řízení na veřejné zakázky na pořízení vozidel MHD v hodnotě přesahující řády miliard korun pro Dopravní podnik hl. města Prahy, akciová společnost (2016–dosud).

Poskytuje průběžné právní poradenství v oblasti zadávání veřejných zakázek společnosti Severočeská vodárenská společnost (2015–dosud).

Titul: Několik poznámek k připravované novele ZZVZ
Vydavatel: Veřejné zakázky
Datum vydání: (02/2020)

Titul: Aréna názorů
Vydavatel: Veřejné zakázky v praxi
Datum: 03/2019, 05/ 2020

Titul: Aréna názorů
Vydavatel: Veřejné zakázky v praxi
Datum: 01/2019

Titul: Některé problematické aspekty zadávání veřejných zakázek v oblasti bezpečnosti
Vydavatel: Veřejné zakázky
Datum: 2019

Titul: Předběžné tržní konzultace (spoluautor)
Vydavatel: Veřejné zakázky
Datum: 2018

 

 

 

 

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Období: 2003-2009
Obor studia: Právo a právní věda

Škola: Faculty of Law, University College Cork, Irsko
Období: 2008-2009
Obor studia: Diploma in Comon Law

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice:

  • Of Counsel (07/2021 – současnost)
  • Senior Associate (11/2020 – 06/2021)
  • Advokát (07/2018 – 10/2020)
  • Koncipient (11/2015 – 07/2018)

Společnost: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Pozice: Ředitel odboru veřejných zakázek
Období: 07/2014 – 09/2015

Společnost: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Pozice: Ředitel odboru právních analýz
Období: 09/2013 – 06/2014

Společnost: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Pozice: Manažer projektu „Osvěta a transparentnost veřejných zadavatelů“
Období: 02/2013 – 01/2014

Společnost: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Pozice: Ředitel odboru veřejných zakázek
Období: 01/2013 – 08/2013

Společnost: Ministerstvo pro místní rozvoj
Pozice: Právník
Období: 03/2010 – 11/2011

Společnost: JUDr. Veronika Ordnungová
Pozice: Paralegal
Období: 03/2007 – 11/2008