MENU
Rowan Legal
  • nohel@rowan.legal

Michal Nohel se specializuje na právo duševního vlastnictví, digitální služby a média.

Ve Sdružení pro internetový rozvoj se zabýval otázkami regulace online platforem, problematikou GDPR, ePrivacy a online reklamy. Zastupuje klienty v soudních sporech z titulu ochrany osobnosti a ochrany dobré pověsti právnických osob ve vztahu ke zpravodajskému obsahu. V oblasti televizního a rozhlasového vysílání se podílel na vzniku televize Seznam.cz TV a akvizicích rádií EXPRES FM a Classic Praha.

Do advokátní kanceláře přišel v roce 2023 z mezinárodní advokátní kanceláře působící v České republice, Rakousku a na Slovensku. Předtím působil jako vedoucí právního oddělení Českého rozhlasu a pět let vedl právní oddělení společnosti Seznam.cz, a.s.

Michal Nohel absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde v roce 2010 získal magisterský titul. V roce 2021 byl zapsán na seznam advokátů České advokátní komory. Na témata duševního vlastnictví a médií pravidelně publikuje a přednáší.

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 2010
Obor studia: Právo a právní věda

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice: Advokát / Senior Associate (06/2023–dosud)

Společnost: GHS Legal, s.r.o.
Pozice: Advokát (10/2021–05/2023)

Společnost: Seznam.cz, a.s.
Pozice: Vedoucí Právního oddělení (01/2017–08/2021)

Společnost: Český rozhlas
Pozice: Právník Senior / Vedoucí Právního oddělení (09/2013–12/2016)