MENU
Rowan Legal
  • krizek@rowan.legal

Ondřej Křížek je specialistou v oblasti korporátního práva, obchodních transakcí, M&A a pracovního práva a je vedoucím týmu právníků ROWAN LEGAL specializujících se na poskytování právních a souvisejících služeb v rámci uvedených oblastí. Ondřej Křížek poskytuje v uvedených oblastech komplexní právní poradenství jak klientům v soukromém sektoru, tak klientům z oblasti veřejné správy.

Ondřej Křížek se v oblasti korporátního práva, obchodních transakcí a M&A podílel na mnoha významných projektech, mezi něž patří akviziční projekty v hodnotě několika miliard Kč a s tím související organizace a realizace due diligence. Součástí jeho specializace jsou rovněž přeměny obchodních korporací, kdy pod jeho vedením bylo realizováno několik významných transakcí v oblasti přeměn obchodních korporací v České republice.

Ondřej Křížek vedle uvedeného rovněž dlouhodobě poskytuje praktické poradenství v oblasti pracovního práva a corporate governance, a to i v podobě tematických seminářů a přednášek se zaměřením na aktuální problematiku dané oblasti. V oblasti pracovního práva se Ondřej Křížek podílel na několika významných projektech souvisejících s převody a přechody zaměstnanců a tvorbou právního rámce aplikovaného na pracovněprávní vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, a to jak v soukromém, tak veřejném sektoru. Vedle toho Ondřej Křížek dále dlouhodobě poskytuje praktické poradenství v dalších oblastech pracovního práva, včetně praktického řešení změn v pracovních kapacitách zaměstnavatelů, jakož i v oblasti corporate governance, která je s pracovním právem úzce propojena.

Ondřej Křížek je rovněž aktivní při publikaci odborných článků souvisejících s tématem korporátního, insolvenčního či pracovního práva.

Vedl tým poskytující komplexní právní poradenství v souvislosti due diligence a akvizicí společnosti působící v oblasti telekomunikací pro jednoho z největších mobilních operátorů v České republice.

Poskytoval a vedl tým poskytující komplexní právní poradenství v souvislosti s rozdělením rozštěpením se vznikem nových společností v rámci skupiny PrimeCell, včetně zastupování klienta před Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky v souvislosti se schválením přeměny.

Poskytoval komplexní právní poradenství pro skupinu EPH/EPI v souvislosti s akvizicí skupiny ŠKODA TRANSPORTATION.

Společnosti Elektrizace Praha působící v oblasti silnoproudých elektroinstalací poskytoval komplexní právní poradenství v souvislosti s veškerými nezbytnými korporátními kroky v rámci procesu white wash při poskytnutí finanční asistence.

Vedl tým a poskytoval komplexní právní poradenství dceřiné společnosti předního českého výrobce automobilů ŠKODA Auto v rámci do té doby v ČR unikátního projektu BeRider, jehož předmětem bylo zavedení služby sdílených elektrických skútrů v ČR. Součástí poskytovaných služeb byly krom vyjednávání a přípravy komplexní smluvní dokumentace též právní služby související se založením obchodní společnosti a nastavením korporátních vztahů v rámci projektu.

Poskytoval komplexní právní poradenství v souvislosti s akvizicí skupiny EDUA, jedničky na trhu jazykového vzdělávání v České republice, jakož i následných přeměn v podobě kombinace fúze a 3 rozdělení formou odštěpení sloučením.

Poskytoval komplexní právní poradenství v souvislosti s akvizicí skupiny JIPKA působící v oblasti jazykového vzdělávání.

Poskytoval komplexní právní poradenství pro soukromou vzdělávací skupinu EDUA Group v souvislosti s akvizicí skupiny James Cook Languages v České republice, na Slovensku a v Polsku.

Poskytoval komplexní právní poradenství v souvislosti s akvizicí společnosti ELCOM působící v oblasti poskytování specializovaných komplexních služeb se zaměřením na silnoproudou elektrotechniku, měřící techniku a průmyslovou automatizaci.

Poskytoval komplexní právní poradenství v souvislosti s akvizicí společnosti ROKA Industry působící v oblasti výroby ocelových a nerezových konstrukcí.

Poskytoval komplexní právní poradenství v souvislosti s akvizicí podílu ve společnosti RH-Tech působící v oblasti automatizace a robotizace výrobních procesů.

Poskytoval komplexní právní poradenství v souvislosti s akvizicí skupiny ELANOR.

Poskytoval komplexní právní poradenství v souvislosti s převodem části závodu společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. do nově zakládané společnosti formou nepeněžitého vkladu v hodnotě více jak 2,1 miliardy korun.

Pro skupinu Omnicom Media Group, jednu z největších celosvětových skupin poskytujících služby v oblasti mediálního trhu, poskytoval pracovněprávní poradenství v souvislosti s revizí pracovněprávní dokumentace a podílel se na právních službách souvisejících s vyjednáváním o ukončování pracovního poměru vedoucího zaměstnance.

Připravoval komplexní vzorovou pracovněprávní dokumentaci pro zadavatele NEWTON College, a.s.

Připravoval komplexní vzorové pracovněprávní a jiné související dokumentace pro skupinu EDUA Group, jedničky na trhu jazykového vzdělávání v České republice.

Poskytuje pracovněprávní poradenství pro skupinu CGI v České republice.

Zastupoval společnost ELO Digital Office ČR s.r.o. v pracovněprávním sporu s bývalým zaměstnancem.

Zastupoval společnost HERMÈS PRAGUE, a.s. při vyjednávání ukončení pracovního poměru s vedoucím zaměstnancem. Příprava vzorové pracovněprávní dokumentace pro klienta.

Připravoval a zajišťoval odborné přednášky a workshopy v oblasti pracovního práva pro HR oddělení zadavatele – Saab Czech s.r.o.

Poskytnul komplexní revizi a úpravu vzorové pracovněprávní dokumentace zadavateli AŽD Praha s.r.o.

Významně se podílel na negociaci a přípravě dokumentace v souvislosti se zahajováním, změnami a ukončováním pracovních poměrů mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem ve vícejazyčném provedení pro řadu mezinárodních společností působících na českém trhu zejména v oblasti IT technologií.

Titul: Pojištění odpovědnosti členů statutárních orgánů
Vydavatel: Statutární zástupce firmy
Datum vydání: 2017

Titul: Pojištění odpovědnosti členů statutárních orgánů
Vydavatel: Statutární zástupce firmy
Datum vydání: 2014

Titul: Co přinese revizní novela insolvenčního zákona
Vydavatel: Statutární zástupce firmy
Datum vydání: 2013

Titul: Rejstříkové řízení
Vydavatel: Statutární zástupce firmy
Datum vydání: 2012

Titul: Povinnosti podnikatelského subjektu vůči obchodnímu rejstříku
Vydavatel: Statutární zástupce firmy
Datum vydání: 2012

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Universität Passau, Německo
Období: Ukončeno 2008 získáním certifikátu o základní znalosti německého práva
Obor studia: Právo a právní věda

Škola: Právnická fakulta Západočeské Univerzity v Plzni
Období: Ukončeno 2009 složením státních zkoušek
Obor studia: právo a právní věda

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice: Vedoucí advokát
Období: 11/2012 – současnost
Popis pracovní pozice: Specialista v oblasti korporátního práva, obchodních transakcí, M&A, pracovního práva a práva nemovitostí. Poskytuje komplexní právní poradenství klientům v soukromém sektoru, tak klientům z oblasti veřejné správy