Rowan Legal
  • zeman@rowan.legal

Jiří Zeman je senior partnerem advokátní kanceláře ROWAN LEGAL. Je předním specialistou v oblasti procesního práva, ochrany autorských práv a práva ICT. Dlouhodobě se věnuje též problematice náhrady škody v obchodních vztazích a náhrady škody na zdraví. Jiří je mimo jiné právníkem s bohatými teoretickými i praktickými zkušenostmi z oblasti práva nemovitostí a z oblasti stavebního práva.

Jiří Zeman připravoval nebo konzultoval komplexní smluvní podmínky v mnoha veřejných zakázkách na stavební práce. Podílel se rovněž na sepisu a vyjednávání řady smluv souvisejících s provedením stavebních děl v soukromém sektoru. Rovněž zastupoval klienta v řadě sporů ze smluv o dílo s hodnotou sporu v řádech desítek milionů korun.

Jiří Zeman působí v advokacii od 70. let minulého století. Po dobu své kariéry zastupoval stovky klientů v domácích i mezinárodních sporech týkajících se obchodních i jiných závazků a účastnil se zastupování obchodních společností i států v mezinárodních obchodních arbitrážích i v rámci investičních sporů. Je autorem řady vzorových smluv, zejména se zaměřením na informační technologie, používaných významnými domácími i mezinárodními společnostmi.

Jiří Zeman je autorem řady publikací a článků, jako Vedlejší účastenství v občanském soudním řízení (Bulletin advokacie, 1982) a Odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků (Právník, 1983). Pravidelně vystupuje na odborných seminářích a konferencích, jako např. Náhrada škody v českém právním řádu 2009 (Praha), Náhrada škody podle práva SR 2009 (Bratislava), Podání v arbitrážním řízení 2009 (Praha, Bratislava), Investiční spory 2008 (Praha), Systémová integrace 2008 (Praha), Vybrané otázky občanského soudního řízení 2005 (Praha), Outsourcing vs. IT Security 2005 (Praha), Bezpečnostní požadavky ve smlouvách s dodavateli 2002 (Praha) apod.

Zastupoval stát v mezinárodní investiční arbitráži podle pravidel UNCITRAL ve věci údajného porušení práv investora z důvodu změny legislativy týkající se zdravotního pojištění o 5,1 mld. SKK. Případ: EUREKO (ACHMEA) B.V. v. THE SLOVAK REPUBLIC.

Zastupoval stát v mezinárodní investiční arbitráži podle pravidel UNCITRAL ve věci údajného porušení práv investora z důvodu změny legislativy týkající se zdravotního pojištění o 750 mil. EUR. Případ: HICEE B.V. v. THE SLOVAK REPUBLIC.

Zastupoval stát ve sporu  holandského investora proti České republice v rozhodčím řízení podle pravidel UNCITRAL ve finančním sektoru s hodnotou sporu 6 mil. EUR.

Zastupoval stát ve sporu kanadského investora proti České republice v rozhodčím řízení podle pravidel UNCITRAL v sektoru přírodních zdrojů a leteckého průmyslu s hodnotou sporu 320 mil. USD.

Zastupoval Slovenskou republiku proti  A.J.Oostergetel a T.Laurentius v rozhodčím řízení podle pravidel UNCITRAL v průmyslovém sektoru s hodnotou sporu 297 mil. EUR.

Zastupoval Slovenskou republiku proti  Branimíru Menšíkovi v rozhodčím řízení podle pravidel ICSID v sektoru přírodních zdrojů s hodnotou sporu 16,6 mil. USD.

Zastupoval stát v rozhodčím řízení podle pravidel ICC v sektoru přírodních zdrojů s hodnotou sporu 45,4 mil. USD. Spor: Branimír Menšík proti Ministerstvu zdravotnictví Slovenské republiky

Zastupoval Slovenskou republiku proti Achmea B.V. v rozhodčím řízení podle pravidel UNCITRAL v sektoru zdravotnictví (veřejné zdravotní pojištění) o nepeněžité nároky (zdržet se vyvlastnění) a neurčené peněžité nároky.

Zastupoval stát proti European American Investment Bank AG v rozhodčím řízení podle pravidel UNCITRAL v sektoru zdravotnictví (veřejné zdravotní pojištění) s hodnotou sporu 131,4 mil. EUR.

Zastupoval významnou společnost zajišťující dodávky technického zařízení budov jako žalobce ve sporu o přibližně 37 mil. Kč vyplývajícím ze smlouvy o dílo na provedení stavebních prací.

Poskytoval právní služby a zastupoval ve sporech klienta SAP ČR.

Zastupoval klienta, významnou obchodní společnost organizující kulturní, společenské a sportovní akce, v arbitrážním řízení pro údajné porušení závazků klienta hradit žalobci odměnu za zprostředkování služeb.

Zastupoval klienta, významnou obchodní společnost organizující kulturní, společenské a sportovní akce, ve sporu o zaplacení částky v hodnotě přes 140 mil. Kč.

Titul: Základy práva informačných technológií
Vydavatel: Wolters Kluwer
Datum vydání: 2013

Titul: Odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků
Vydavatel: Právník
Datum vydání: cca 1983

Titul: Vedlejší účastenství v občanském soudním řízení
Vydavatel: Bulletin advokacie
Datum vydání: 1982

Vzdělání

Škola: Právnická Fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Obor studia: Právo a právní věda

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice: Partner
Období: 1991 – současnost
Popis pracovní pozice: Je předním specialistou v oblasti procesního práva, ochrany autorských práv a práva ICT

Společnost: Městské sdružení advokátů
Pozice: Konzultant
Období: 1979 – 1990

Společnost: Techno Export
Období: 1977 – 1979