Rowan Legal
  • donat@rowan.legal

Josef Donát, držitel prestižního ocenění Právník roku v oblasti práva ICT za rok 2014, je vedoucím specializace Právo ICT advokátní kanceláře ROWAN LEGAL a zapsaným mediátorem.

Ve své praxi se dlouhodobě věnuje rozsáhlým projektům v oblasti outsourcingu IT, cloud computingu, elektronického dokazování, kybernetické bezpečnosti, ochrany osobních údajů a dodávek informačních systémů. V poslední době se intenzivně věnuje dopadům nařízení eIDAS do našeho právního prostředí a oblasti e-commerce.

Vedl týmy například při přípravě smluvní dokumentace pro zajištění celosvětové datové konektivity nadnárodní bankovní skupiny, dále asistoval u jednoho z největších projektů outsourcingu IT infrastruktury a aplikací v České republice anebo hned pro dvě ze tří nejvýznamnějších bank v České republice poskytoval právní podporu při určování prvků kritické informační infrastruktury dle zákona o kybernetické bezpečnosti.

Josef Donát zastupuje významné nadnárodní ICT společnosti, a to zejména ve vztazích s programátory při vývoji software, spolupracuje též na návrhu licenčních podmínek pro počítačové programy a poskytuje klientům podporu při vyjednávání o kontraktech v řádu stovek milionů korun. Pro klienty z řad soukromého i veřejného sektoru poskytuje expertní poradenství při výběrových a zadávacích řízeních na dodávky či služby v oblasti ICT a podílí se též významným způsobem na právní podpoře pro dynamické technologické start-upy, u nichž moderní technologie a inovace kladou značné nároky na správnou právní kvalifikaci.

Jako ředitel Národního centra pro digitální ekonomiku se zároveň aktivně podílí na právní úpravě jednotného digitálního trhu, zejména ve vztahu k e-commerce, službám informační společnosti či elektronické kontraktaci.

Josef Donát pravidelně přednáší na vysokých školách, je členem redakční rady Masaryk University Journal of Law and Technology.

Pro významnou nadnárodní banku poskytoval právní podporu při přípravě a realizaci první rozsáhlé implementace cloudových aplikací Google Apps for Business včetně jednání s dodavatelem, regulátorem bankovního trhu i úřadem na ochranu osobních údajů. Obdobně pro jinou banku asistoval při zavádění cloudových aplikací Microsoft Office 365 anebo při výběru cloudového CRM nástroje Salesforce včetně stanovení závazných smluvních podmínek, rizikové analýzy a podpory při jednání.

Pro společnost T-Mobile Czech Republic poskytuje právní podporu při rozsáhlém nadnárodním projektu outsourcingu telekomunikační infrastruktury významného subjektu působícího v energetice.

Pro společnosti SAP ČR, CGI IT Czech Republic, NESS Czech či Česká Spořitelna se podílel na přípravě desítek vzorových smluvních dokumentů dle nového občanského zákoníku v různorodých oblastech práva ICT.

Pro významnou bankovní instituci realizoval rozsáhlou analýzu týkající se biometrických dynamických podpisů a jejich nasazení ve finančním sektoru.

Jedinečnému start-upu Skypicker.com radí při dalším podnikání a specifických aspektech e-commerce, pro jiné nadějné technologické firmy poskytuje expertní poradenství kupříkladu ve vazbě na právní aspekty big data analysis, ochrany databází či internet of things.

Řadě subjektů z veřejné i soukromé sféry asistoval při implementaci zákona o kybernetické bezpečnosti včetně jednání se zástupci Národního bezpečnostního úřadu.

Podílel se na poskytnutí komplexní právní služby související se zadáním celkem 4 veřejných zakázek na agendové systémy tzv. Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí zadavatele Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí s hodnotou přesahující 1.800 mil. Kč bez DPH.

Podílel se na poskytnutí komplexní právní služby související s úspěšným zadáním veřejné zakázky „Systémy řídicího a dohledového centra, pořizování dat a integrační infrastruktury logistického zabezpečení jednotné maturitní zkoušky (RDC, DDS, I)“ zadavatele Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání s hodnotou přesahující 300 mil. Kč bez DPH.

Podílel se na poskytnutí komplexní právní služby související s úspěšným zadáním veřejné zakázky „Systémový integrátor projektu Vytvoření Národní digitální knihovny“ zadavatele Národní knihovna České republiky s hodnotou bezmála 200 mil. Kč bez DPH.

Podílel se na poskytnutí komplexní právní služby související se zadáváním veřejné zakázky „Replacement of the Main System“ zadavatele Řízení letového provozu České republiky s hodnotou bezmála 1 mld. Kč bez DPH, která byla zadávána v soutěžním dialogu a následně v jednacím řízení s uveřejněním, které byly realizovány kompletně v anglickém jazyce.

Titul: Zákon o zpracování osobních údajů
Vydavatel: Wolters Kluwer
Datum vydání: 09/2019

Titul: Právo v síti. Průvodce právem na internetu
Vydavatel: C. H. Beck
Datum vydání: 07/2016

Titul: Základy práva informačních technologií
Vydavatel: Wolters Kluwer
Datum vydání: 2013

Titul: Software Protection: A Comparative Perspective
Vydavatel: Verlag Medien und Recht
Datum vydání: 2012

Titul: Základy softwarového práva
Vydavatel: Wolters Kluwer
Datum vydání: 2011

Název: Chambers & Partners Europe 2018 – Ranked lawyer / IP (Band 3) and TMT (Band 1)
Datum:2019

Název: Legal 500, Leading Lawyer
Datum: 2019

Název: Chambers & Partners Europe 2018 – Ranked lawyer / IP and TMT (Band 2)
Datum: 2018

Název: Legal 500, Leading Lawyer
Datum: 2018

Název: Chambers & Partners Europe 2017 – Ranked lawyer / IP and TMT (Band 2)
Datum: 2017

Název: Legal 500, Leading Lawyer
Datum: 2017

Název: Chambers & Partners Europe 2016 – Ranked lawyer / Notable practitioner in TMT and IP (Band 2)
Datum: 2016

Název: Právnická firma roku 2015 v oblasti Telekomunikace a Média (ROWAN LEGAL – vedoucí týmu)
Datum: 2015

Název: Chambers & Partners Europe 2015 – Band 1 in TMT (ROWAN LEGAL – vedoucí týmu)
Datum: 2015

Název: Právnická firma roku 2010 – 2015 v oblasti práva ICT (ROWAN LEGAL – vedoucí týmu)
Datum: 2010 – 2015

Název: Právník roku 2014 v oblasti práva ICT
Povolání: Partner v ROWAN LEGAL
Datum: 2014

Vzdělání

Škola: Nottingham Trent University, Nottingham, United Kingdom
Obor studia: Law and Business Management

Škola: Akadémia policajného zboru, Bratislava, Slovenská republika

Škola: Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
Obor studia: Právo

Pracovní zkušenosti

Společnost: Národní centrum pro digitální ekonomiku, z.ú.
Pozice: Ředitel a zakladatel
Období: 03/2015 – současnost

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice:

  • Partner (07/2010 – současnost)
  • Koncipient (01/2007 – 06/2010)

Období: 01/2007 – současnost
Popis pracovní pozice: Vedoucí odborné specializace práva ICT

Společnost: Advertisment agency AETNA, spol. s.r.o.
Pozice: Key account manager pro oblast ICT
Období: 03/2000 – 12/2006