MENU
Rowan Legal
  • pkucera@rowan.legal

Petr Kučera je advokátem v ROWAN LEGAL, který se ve své praxi dlouhodobě zaměřuje na oblast korporátního a smluvního práva, transakčního poradenství a M&A. Petr disponuje rozsáhlými zkušenostmi rovněž v oblasti sporové agendy a compliance. Petr poskytoval své právní služby jak významným českým společnostem, tak nadnárodním korporacím a má tak řadu zkušeností s realizací přeshraničních projektů.

Petr Kučera se v oblasti korporátního práva a transakčního poradenství podílel na množství významných projektů v hodnotě několika miliard korun, kdy svým klientům poskytoval komplexní služby spočívající ve zpracování právních prověrek cílových společností, přípravě transakční dokumentace a rovněž v účasti na vyjednávání podmínek realizace těchto projektů. Petr má rovněž bohaté zkušenosti s poskytováním právních služeb v rámci corporate governance, a to včetně organizace a vedení řady valných hromad významných českých i mezinárodních společností a zjišťování souvisejících úkonů.

Petr Kučera má dále bohaté zkušenosti v oblasti soudních sporů, kde zastupoval před soudy přední české společnosti působící v oblasti dopravy a energetiky, a to ve sporech jejichž celková hodnota přesahuje miliardu korun.

Petr Kučera poskytuje své právní služby také klientům v oblasti compliance, a to jak v rámci preventivních opatření při realizacích auditů a nastavování a implementaci compliance management systému, tak rovněž v rámci reakčních opatření na zjištěná pochybení. Mezi jeho klienty v oblasti compliance patří přední české společnosti v automobilovém a strojírenském průmyslu, ale i společnosti z oblasti bezpečnostních a vojenských technologií. V oblasti compliance Petr připravoval a vedl rovněž řadu školení zaměřených na implementaci vhodných compliance opatření.

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Univerzity Karlovy
Období: 2007-2013
Obor studia: Právo a právní věda (titul Mgr.)

 

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice:

  • Advokát (01/2020 současnost, advokát)

Společnost: KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář
Pozice: Advokát (12/2018–12/2019)

Společnost: CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář
Pozice:

  • Vedoucí advokát (3/2018–12/2018)
  • Advokát (3/2017–3/2018)
  • Advokátní koncipient (8/2015–3/2017)