MENU
Rowan Legal
  • obert@rowan.legal

Radim Obert působí v advokátní kanceláři ROWAN LEGAL na pozici Associate od roku 2020. Radim se dlouhodobě specializuje na zastupování klientů v soudních řízeních, včetně poradenství v předsoudní fázi sporu, a dále také na obhajobu klientů v trestních řízeních. V oblasti trestního práva se rovněž významně zaměřuje na stále aktuálnější problematiku trestní odpovědnosti právnických osob, doplňkově pak poskytuje právní služby v oblasti správní litigace a také v pracovním právu.

Před nástupem do advokátní kanceláře ROWAN LEGAL Radim působil přes osm let ve významné české advokátní kanceláři na pozici advokátního koncipienta a posléze i advokáta. Radim za sebou má dlouholeté zkušenosti s působením na pozici in-house lawyer pro významného klienta (FMCG sektor) působícího ve vysoce regulovaném odvětví a také ze státní správy.

V roce 2011 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.

Zastupování klienta v soudním řízení o náhradu škody ve výši přesahující 250 mil. Kč.

Zastupování klienta v soudním řízení a následném mimosoudním narovnání ve sporu ze smlouvy o převodu podílu o částku přesahující 15 mil. Kč.

Zastupování klienta, státního podniku, v řízení o návrhu na zastavení exekuce na částku přesahující 1,5 mil. Kč.

Obhajoba klienta obviněného z trestného činu obecného ohrožení se škodou přesahující 50 mil. Kč.

Obhajoba klienta obviněného z trestných činů podvodu a zpronevěry ve výšipřesahující 10 mil. Kč.

Obhajoba klienta obviněného z trestného činu úvěrového podvodu ve výši přesahující 4 mil. Kč.

Komplexní poradenství klientům ze soukromého i veřejného sektoru v oblasti trestní odpovědnosti právnických osob.

Opakované zastupování klientů v pracovněprávních sporech o neplatnost rozvázání pracovního poměru.

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2011
Obor studia: Právo a právní věda

Pracovní zkušenosti

Společnost:  ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice: Advokát (09/2020–současnost)

Společnost:  Vilímková Dudák & Partners, advokátní kancelář, s.r.o.
Pozice:

  • Advokát (07/2015–08/2020)
  • Advokátní koncipient (10/2012–06/2015)