MENU
Rowan Legal
 • obert@rowan.legal

Radim je advokátem od roku 2015. Specializuje se na civilní soudní řízení, správní řízení a soudní řízení před správními soudy, a dále na oblast trestního práva. Radim má také dlouholetou zkušenost s působením na pozici in-house lawyer pro významného klienta (FMCG sektor) působícího ve vysoce regulovaném odvětví.

Před nástupem do ROWAN LEGAL Radim působil osm let ve významné české advokátní kanceláři na pozici advokátního koncipienta a posléze advokáta. Radim absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.

Zastupování a poradenství v civilních soudních řízeních, včetně řízení před Nejvyšším soudem České republiky a Ústavním soudem České republiky, například v následujících případech:

 • právní vztahy k nemovitostem
 • závazkové právo (pohledávky, zápůjčky, bezdůvodné obohacení)
 • ochrana osobnosti
 • ochrana pověsti
 • pracovněprávní spory
 • smlouvy se spotřebiteli uzavřené telefonicky
 • spory s akcionáři

Zastupování a poradenství ve správních řízeních a soudních řízeních ve správním soudnictví, včetně řízení před Nejvyšším správním soudem a Ústavním soudem České republiky, například v následujících případech:

 • provozování hromadné linkové dopravy
 • spory z veřejnoprávních smluv
 • řízení o správních deliktech (správní trestání)
 • spotřební daně
 • právo na informace

Obhajoba a právní pomoc v trestním řízení, mimo jiné v následujících případech:

 • průmyslová práva a práva k ochranným známkám
 • majetková trestná činnost
 • obecné ohrožení

 

Titul: Zastoupení insolvenčního správce třetími osobami při výkonu činnosti v provozovně.
Vydavatel: Právní rádce.
Datum vydání: 04/2018.

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Univerzity Karlovy
Období: 2011
Obor studia: Právo a právní věda

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice:

 • Advokát 09/2020 – současnost

Společnost: Vilímková Dudák & Partners, advokátní kancelář, s.r.o.
Pozice:

 • Advokát ( 07/2015–08/2020)
 • Advokátní koncipient (10/2012–06/2015)