Rowan Legal
  • lichnovsky@rowan.legal

Bohuslav Lichnovský se specializuje na oblast práva ICT, zejména na tvorbu smluvní dokumentace a na realizaci komplexních ICT projektů, a to jak pro klienty ze soukromé, tak z veřejné sféry.

Mezi další oblasti práva, kterým se aktivně věnuje, lze zařadit oblast veřejných zakázek, ochrany osobních údajů, bankovní a finanční regulace.

Bohuslav Lichnovský má bohaté zkušenosti s poskytováním právní podpory při přípravě komplexní smluvní dokumentace v mnoha významných ICT projektech, jejichž hodnota dosahovala miliard Kč. Bohuslav se současně zaměřuje na právní posouzení a implementaci inovativních technických řešení do produktů a služeb nabízených klienty.

Připravoval smluvní dokumentaci pro projekt komplexního přechodu na nového provozovatele vodohospodářské infrastruktury a přípravy nové provozní smlouvy v hodnotě několika miliard korun ročně pro klienta Severočeská vodárenská společnost a.s. (2015–2016).

Poskytoval právní podporu při analýze uzavřených smluv z oblasti ICT a přípravě smluv pro komplexní implementaci nového ICT řešení v hodnotě několika desítek milionů korun pro klienta Česká advokátní komora (2016).

Připravoval smluvní dokumentaci pro poskytování cloudových e-mailových služeb v USA pro klienta IceWarp Services s.r.o. (2016).

Poskytoval právní podporu významné společnosti poskytující služby informačních a komunikačních technologií při přípravě nabídek a analýze zadávacích podmínek v rámci několika desítek veřejných zakázek z oblasti ICT.

Podílel se na přípravě vzorové smluvní dokumentace z oblasti práva ICT dle nového občanského zákoníku pro klienta T-Mobile Czech Republic a.s.

Poskytoval právní podporu při tvorbě smluvní dokumentace na poskytování služeb komplexního outsourcingu služeb z oblasti ICT v hodnotě několika stovek milionů korun za rok pro klienta T-Mobile Czech Republic a.s.

Připravoval RFP a smluvní dokumentaci pro významnou bankovní instituci v rámci zakázky na poskytování Telco služeb v zemích střední a východní Evropy.

Poskytoval komplexní právní služby související se zadáním veřejné zakázky s hodnotou přesahující 1.800 mil. Kč bez DPH pro klienta Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí, celkem 4 veřejné zakázky na agendové systémy tzv. Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí.

Připravoval smluvní dokumentaci pro zakázky klienta Česká republika – Ministerstvo vnitra – na poskytování služeb komunikační infrastruktury v hodnotě několika miliard korun a poskytnul právní analýzu možnosti zadání těchto zakázek v režimu in-house výjimky a horizontální spolupráce.

Poskytoval právní podporu klientovi Zurich Insurance Company při posouzení možného zapojení v oblasti out-of-territory insurance a asistence při přípravě smluvní dokumentace společného produktu české a švýcarské pojišťovny.

Titul: Komentář k zákonu o zpracování osobních údajů (člen zpracovatelského kolektivu)
Vydavatel: Wolters Kluwer ČR
Datum vydání: 2019

Titul: Komentář GDPR , druhá edice (člen zpracovatelského kolektivu)
Vydavatel: Wolters Kluwer ČR
Datum vydání: 2018

Titul: Komentář GDPR (člen zpracovatelského kolektivu)
Vydavatel: Wolters Kluwer ČR
Datum vydání: 2017

Titul: Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů (č. 216/1994 Sb.), komentář (člen zpracovatelského kolektivu)
Vydavatel: Wolters Kluwer ČR
Datum vydání: 2015

Titul: Význam investic v arbitrážích podle mezinárodních smluv o ochraně investic
Vydavatel: epravo.cz
Datum vydání: 2012

Vzdělání

Škola:University of London
Obor studia: LL.M. in Intellectual Property Law

Škola: Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
Obor studia: Právo a právní věda

 

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice: Advokát
Období:

  • Advokát (10/2016 – současnost)
  • Koncipient (01/2013 – 09/2016)

Popis pracovní pozice: Specializuje se na oblast práva ICT, zejména tvorbu smluvní dokumentace a realizaci komplexních ICT projektů, právo bankovní a finanční regulace a právo veřejných zakázek.

Společnost: Sa & Sa, Ankara, Turkey
Pozice: Letní stáž
Období: 06/2012 – 07/2012

Společnost: Gottweis & Partner, Brno
Pozice: Externí spolupráce při překladech právních dokumentů z oblasti mezinárodních investic
Období: 09/2011 – 01/2012

Společnost: Allen & Overy LLP, Praha
Pozice: Letní stáž
Období: 07/2011