MENU
Rowan Legal
  • spicak@rowan.legal

Ondřej Špičák poskytuje právní služby klientům ROWAN LEGAL se zaměřením na oblast soutěžního práva, práva veřejných investic, farmaceutického práva a oblast dopravy a logistiky.

V rámci soutěžní specializace se Ondřej věnuje právnímu poradenství zejména v souvislosti s kartelovými dohodami, zneužitím dominance a spojováním soutěžitelů či veřejnou podporou. Ondřej přitom klientům poskytuje asistenci při zastupování v řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže či jinými správními a soudními orgány, dále se podílí na přípravě a udržování compliance systémů a manuálů a vypracovávání analýz, stanovisek či rozborů týkajících se problematiky ochrany hospodářské soutěže zejm. v oblasti stavebnictví, energetiky, dopravy atd.

Ondřej se dále věnuje právnímu poradenství jak zadavatelům veřejných zakázek, tak subjektům ucházejícím se o veřejné zakázky v oblasti přípravy jejich nabídek i ve všech ostatních fázích cyklu veřejného investování. V této souvislosti se podílel a podílí mj. na přípravě zadávací dokumentace k významným veřejným zakázkám pro klienty zejm. ze sektorů ICT, stavebnictví a dopravy. Poskytuje též dílčí právní stanoviska ke klíčovým problémům v oblasti zadávání veřejných zakázek včetně návrhů specifických řešení při využití méně obvyklých druhů zadávacích řízení. Ondřej má rovněž rozsáhlé zkušenosti s poskytováním právní podpory při obhajobě zájmů zadavatelů i uchazečů v procesu zadávání veřejných zakázek, zejména pak při zastupování před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a ve správním soudnictví.

V sektoru dopravy a logistiky se Ondřej věnuje primárně rozvoji a praktickému uplatnění nových technologií v praxi jako je autonomní mobilita, elektromobilita či inteligentní dopravní systémy, dále pak projektům souvisejícím s dopravní obslužností a dopravní telematikou obecně.

Ondřej se věnuje také korporátnímu právu, fúzím a akvizicím, a dále oblasti medicínského a farmaceutického práva, kde poskytuje právní podporu zejména klientům z řad zahraničních a nadnárodních společností.

Ondřej je absolventem Právnické a Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně a dále zahraničního studijního pobytu v rámci programu Erasmus+ na Northumbria University ve Velké Británii.

Poskytuje průběžné poradenství v oblasti ochrany hospodářské soutěže ve věcech v hodnotě dosahující řádu desítek milionů Kč velké investiční a developerské skupině.

Poskytuje pravidelnou podporu při zavádění a udržování compliance systémů několika významným společnostem podnikajícím v oblasti energetiky a dopravy.

Klientům z oblasti veřejné správy poskytuje poradenství týkající se zejména smluvní části práva veřejných zakázek pro projekty ze sektoru ITC, stavebnictví a dopravy.

Zahraničním klientům poskytuje právní služby v oblasti licenčních řízení, regulatorních otázek a farmaceutického práva.

 

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Masarykovy univerzity
Období: 2011-2016
Obor studia: Právo a právní věda

Škola: Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity
Období: 2012-2015
Obor studia: Podniková ekonomika a management

Škola: Northumbria Law School, Northumbria University
Období: 2015-2016
Program: Erasmus+

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice:

  • Associate (05/2021 – současnost)
  • Junior Lawyer (05/2018 – 04/2021)

Společnost: MONETA Money Bank
Pozice: Regulatory Compliance Specialist
Období: 08/2017–04/2018

Společnost: Nejvyšší správní soud
Pozice: Poradce oddělení dokumentace a analytiky
Období: 09/2016–07/2017