Rowan Legal
  • hlouskova@rowan.legal

Tereza Hloušková se v rámci týmu ROWAN LEGAL věnuje především veřejným zakázkám. Podílí se na právním poradenství zadavatelům zadávacích řízení, kdy se zabývá zejména tvorbou právních analýz, zpracováním zadávacích podmínek, tvorbou smluvních dokumentací a administrací zadávacích řízení. Tereza též poskytuje dílčí právní stanoviska ke klíčovým problémům v oblasti zadávání veřejných zakázek. Poskytuje právní poradenství také uchazečům o veřejné zakázky, a to hlavně při posuzování a hodnocení nabídek a u navazujících procesních kroků, jako je podání námitek, řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, či řízení před správními soudy.

Tereza má zkušenosti s poskytováním právní podpory při obhajobě zájmů zadavatelů i uchazečů v procesu zadávání veřejných zakázek, zejména pak při zastupování před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Má také praktické zkušenosti se zadáváním veřejných zakázek i jejich kontrolou ze strany dozorového orgánu.

Podílela se na zadávacím řízení a jeho obhajobě u stěžovatele a dozorového orgánu na geotechnický monitoring a pasportizaci v hodnotě cca 120 mil. Kč bez DPH při zadávání veřejné zakázky pro klienta Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost.

Podílela se na zadávacím řízení a jeho obhajobě u stěžovatele a dozorového orgánu na výstavbu metra D v hodnotě cca 10 mld. Kč bez DPH při zadávání veřejné zakázky pro klienta Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost.

Podílela se na poskytování právní podpory Ředitelství silnic a dálnic ČR při přípravě vysvětlení zadávací dokumentace, rozhodnutí o námitkách a následně v rámci řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže v rámci rozličných veřejných zakázek.

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Masarykovy univerzity
Období: 2011-2017
Obor studia: Právo a právní věda

Škola: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
Období: 2010-2016
Obor studia: Učitelství pro 1. st. ZŠ

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.,
Období: 04/2020-současnost
Pozice: Advokátní koncipient

 Společnost: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Období: 2017-2020
Pozice: Referent veřejných zakázek

Fakultní nemocnice u Sv. Anny v Brně
Období: 2012-2017
Pozice: Projekty financované EU, Právník junior, Výzkumný asistent