Rowan Legal
  • majerova@rowan.legal

Tereza Majerová se v rámci týmu ROWAN LEGAL specializuje na sporovou agendu a podílí se na zastupování klientů v soudních, rozhodčích i správních řízeních.

Tereza se zabývá rovněž širokým spektrem právních vztahů k nemovitostem včetně smluvní agendy a otázek souvisejících s realizací stavebních projektů. Věnuje se rovněž obecnému korporátnímu poradenství a oblasti insolvencí.

Tereza má zkušenosti z předchozího působení v advokátní kanceláři s generální praxí i ze stáží u soudů a institucí veřejné správy. V rámci studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy absolvovala roční zahraniční studijní pobyt na Lancaster University ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska, kde se věnovala zejména studiu obchodního a mezinárodního práva.

Účast na zastupování klienta v řízeních před správními orgány a správními soudy na úseku odpadového hospodářství

Obecné právní poradenství pro klienta z oblasti odpadového hospodářství v otázkách týkajících se správního práva, přestupkového práva a nakládání s odpady

Účast na zastupování klienta v soudních řízeních týkajících se právních vztahů k nemovitostem

Účast na zastupování klienta, významné investiční společnosti, v soudním řízení týkajícím se obchodněprávního sporu z dohody o exkluzivitě při akvizici společnosti

Právní analýzy v oblasti práv nemovitostí a stavebnictví

Právní analýzy v oblasti přeshraničního vysílání zaměstnanců

Poradenství v souvislosti s akvizicí podílu ve společnosti

Poradenství v souvislosti s převodem části závodu do nově zakládané společnosti

Tereza Majerová získala magisterský titul na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. V rámci studií absolvovala několik stáží u soudů a institucí veřejné správy a rok strávila studiem práva na Lancaster University ve Velké Británii.

Tereza má zkušenosti z generální advokátní praxe se zaměřením na sporovou agendu, právo nemovitostí a ochranu osobních údajů. V ROWAN LEGAL se věnuje zejména řešení civilních a správních sporů, korporátnímu právu a oblasti insolvencí.

Vzdělání

Škola: Právnická fakulty Univerzity Karlovy
Období: 2012 – 2018
Obor studia: Právo a právní věda

Škola: Lancaster University, Law School
Období: 2016 – 2017
Obor studia: Obchodní právo, právo duševního vlastnictví, mezinárodní právo a právo EU

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.,
Pozice: Advokátní koncipient
Období: (03/2020 – současnost)

Společnost: Advokátní kancelář Rovenská & partneři, s.r.o.,
Pozice: Advokátní koncipient
Období: (12/2018 – 02/2020)

Společnost: Katedra správního práva a správní vědy PF UK,
Pozice: Pomocná vědecká síla
Období: (10/2017 – 09/2018)

Společnost: Advokátní kancelář KVAPIL & ŠULC,
Pozice: Paralegal
Období: (7/2015 – 6/2016)

Společnost: PELIKÁN KROFTA KOHOUTEK advokátní kancelář s.r.o.,
Pozice: Právní asistent
Období: (9/2013 – 01/2015)