MENU
Rowan Legal
  • kasalicky@rowan.legal

Tomáš Kasalický je studentem posledního ročníku Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Během studia se Tomáš zaměřuje na průnik ICT práva, bankovního a finančního práva: získal specializační moduly „Podnikové finance a základy manažerského rozhodování“ a „Právo ICT“ a v rámci studentské vědecké činnosti sepsal několik prací s průnikem témat IT a finančního práva, oceněných mmj. i Českou národní bankou.

Jako člen týmu advokátní kanceláře ROWAN LEGAL využívá znalosti informačních technologií a práva zejm. při navrhování a aplikaci vhodných řešení v oblasti bankovního a finančního práva, ve kterém se zaměřuje především na právní aspekty spojené s realizací inovativních řešení ve FinTechu, včetně využití DLT, kryptoaktiv či umělé inteligence.

Tomáš má zkušenosti s regulací platebních služeb při implementaci požadavků směrnice PSD2, služeb v oblasti kapitálových trhů, investičních fondů, plnění povinností povinnými osobami v rámci boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML), podílel se ale i na unikátním projektu EIA Blockchain či na poskytování komplexního právního poradenství významnému českému poskytovateli hostingových služeb.

Tomáš se aktivně podílí na rozvoji PR strategie kanceláře vůči studentům fakult zejm. v rámci projektu UNIque law.

Titul: Tokeny jako cenné papíry – jaký je stav a co lze očekávat?
Vydavatel: epravo.cz (spoluautor)
Datum vydání: 2019

Titul: Vývoj evropské legislativy v oblasti odpovědnosti poskytovatelů služeb informační společnosti
Vydavatel: Studentská vědecká odborná činnost
Datum vydání: 2019

Titul: Dopady ePrivacy na Internet of Things.
Vydavatel: epravo.cz
Datum vydání: 2018

Titul: Vybrané aspekty a aktuální otázky regulace ICOs
Vydavatel: SVOČ
Datum vydání: 2017

Titul: Matematická logika a její aplikace v právu
Vydavatel: SVOČ
Datum vydání: 2016

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Univerzity Karlovy
Období: 2014 – současnost
Obor Právo a právní věda

Škola: Elektrotechnická fakulta Českého vysokého učení technického
Období: 2014 – 2016
Obor Kybernetika a robotika

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice:

  • Paralegal (10/2016 – současnost)