MENU
Rowan Legal
  • jurova@rowan.legal

Zuzana se specializuje především na civilní sporovou agendu, dále pak na oblast insolvencí a trestní právo.

Zuzana se v rámci své specializace podílí především na zastupování klientů v soudních řízeních (kromě nalézacích řízení i ve směnečných sporech, exekučních řízeních, jakož i v řízeních insolvenčních).

Zuzana do advokátní kanceláře přišla v roce 2019, a to po předchozích zkušenostech jak z jiných advokátních kanceláří, tak i z justice. V roce 2022 byla zapsána na seznam advokátů České advokátní komory. Zuzana absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde v roce 2022 získala magisterský titul.

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, 2022
Obor studia: Právo a právní věda

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice:

  • Advokátní koncipient (05/2022–současnost)
  • Paralegal senior (06/2019–04/2022)

Společnost: Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 3
Pozice: Stážistka (10/2020–12/2020)

Společnost: Obvodní soud pro Prahu 7, trestní úsek
Pozice: Stážistka (07/2018)

Společnost: Advokátní kancelář Mgr. Jaroslav Klapal
Pozice: Právní asistent (02/2017–06/2018)

Společnost: JUDr. Tomáš Novák, advokátní kancelář
Pozice: Právní asistent (07/2017–09/2017)