MENU

KDY: Od 16:00hod
KDE: Online
Přednášející: JUDr. Jakub Lichnovský, MHA, PRK

Energetické právo se osamostatnilo jako svébytné odvětví práva a s ohledem na aktuální trendy a potřeby energetiky stále nabývá na důležitosti. A to především v kontextu nových projektů a ambiciózních klimatických závazků a cílů.

Na webináři se tak můžete těšit zejména na představení energetického práva jako samostatného právního oboru v souvislostech jeho základních východisek, aktuálních trendů v oblasti energetiky a její právní regulace. Budeme se zabývat dílčími oblastmi energetického práva, jeho právními prameny, subjekty působícími na trhu s elektřinou a také obsahem práce advokáta specializovaného na poskytování právních služeb v oblasti energetického práva.

Odkaz na registraci k webináři naleznete zde.