MENU

Partner kanceláře ROWAN LEGAL JUDr. Vilem Podesva LL.M. opět jmenován členem rozkladové komise ÚOHS pro oblast ochrany hospodářské soutěže. Jmenování novým předsedou ÚOHS nabylo účinnosti 25. ledna 2021. „Mám radost, že mohu pokračovat ve výkonu funkce v rozkladové komisi i pod vedením nového předsedy. Role této komise je velmi důležitá pro fungování řady sektorů a podnikatelského prostředí jako celku, proto je mi ctí, že budu moci nadále participovat na její činnosti,“ okomentoval obhájení mandátu Vilém Podešva, který patří k předním expertům v oblasti ochrany hospodářské soutěže na českém trhu. Kromě toho se v rámci své profesní dráhy opakovaně podílel též na činnosti rozkladových komisí ÚOHS pro oblast veřejných zakázek (2012 – 2017) a Ministerstva pro místní rozvoj pro řízení ohledně seznamu kvalifikovaných dodavatelů (od 2006 dosud).V nové funkci přejeme mnoho úspěchů.

Více informací naleznete zde:


Digitalizuje se každodenní život, proto by měl mít znalost ICT každý právník, tvrdí Josef Donát Banky mají blízko k dohodě o alianci na ověřování identity