MENU

Zdroj: časopis Veřejné zakázky
Autoři: JUDr. Jiří Votrubec, Mgr. Michal Kožár, Štěpán Slovák

Dynamický nákupní systém je plně elektronický systém, který umožňuje zadavatelům opakovaně pořizovat běžné, obecně dostupné zboží, služby nebo stavební práce. Ačkoliv DNS skrývá pro zadavatele mnoho výhod, tak využívání tohoto zvláštního postupu podle části šesté zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zatím v ČR není příliš populární.

Téma v aktuálním čísle časopisu Veřejné zakázky rozebírají JUDr. Jiří Votrubec, Mgr. Michal Kožár a Štěpán Slovák. Za uveřejnění děkujeme šéfredaktorovi, Michalovi Petříkovi. Ukázku článku naleznete zde.


Májová konference 2023 MPSV představilo přepracovaný návrh zákona o zaměstnanosti