MENU

18.8.2022

20 minut s Milošem Olíkem – pusťte si rozhovor s odborníkem na rozhodčí řízení

Více zde

10.8.2022

ROWAN LEGAL v Ročence významných advokátních kanceláří ČR pro rok 2022

Více zde

8.8.2022

Vilém Podešva hostem podcastu Best Lawyers

Více zde

26.7.2022

Ochrana před šikanózními insolvenčními návrhy

Více zde

15.7.2022

Vícepráce ve stavebnictví: Máte na ně dohodu?

Více zde

13.7.2022

Dekarbonizace dopravy ve veřejném sektoru

Více zde

12.7.2022

Etický kodex Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

Více zde

14.6.2022

Advokátní kancelář ROWAN LEGAL bude mít od července dva nové partnery. Vedení rozšíří Jan Měkota a Jan Tomíšek

Více zde

10.6.2022

Online konference: Jak využít arbitráž pro efektivní řešení sporů

Více zde

26.5.2022

Konference SECURITY 2022

Více zde

25.5.2022

Cover Story a Deloitte Legal ocenily nejvýraznější české inovátory práva

Více zde

24.5.2022

Směrnice o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů aneb „evropské hromadné žaloby“

Více zde

18.8.2022
20 minut s Milošem Olíkem – pusťte si rozhovor s odborníkem na rozhodčí...

10.8.2022
ROWAN LEGAL v Ročence významných advokátních kanceláří ČR pro rok 2022

8.8.2022
Vilém Podešva hostem podcastu Best Lawyers

26.7.2022
Ochrana před šikanózními insolvenčními návrhy

15.7.2022
Vícepráce ve stavebnictví: Máte na ně dohodu?

13.7.2022
Dekarbonizace dopravy ve veřejném sektoru

12.7.2022
Etický kodex Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České...

14.6.2022
Advokátní kancelář ROWAN LEGAL bude mít od července dva nové partnery. Vedení rozšíří...

10.6.2022
Online konference: Jak využít arbitráž pro efektivní řešení sporů

26.5.2022
Konference SECURITY 2022

25.5.2022
Cover Story a Deloitte Legal ocenily nejvýraznější české inovátory práva

24.5.2022
Směrnice o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů aneb „evropské hromadné žaloby“

Ocenění naší kanceláře

Korporátní právo, fúze a akvizice

ROWAN LEGAL poskytuje komplexní právní poradenství v oblasti M&A, spolupracujeme s klienty napříč odvětvími, přičemž naši advokáti mají zkušenosti s největšími transakcemi na trhu.   Obchodní transakci vnímáme jako komplexní záležitost, proto k jejímu řešení...
Více zde

Pracovní právo

Specializace pracovní právo je jednou z dynamicky se rozvíjejících specializací v ROWAN LEGAL. V posledních letech se kancelář v oblasti pracovního práva řadí mezi doporučované kanceláře žebříčkem Právnická firma roku.   V rámci oblasti pracovního práva...
Více zde

Smluvní a spotřebitelské právo

V ROWAN LEGAL považujeme dobře zpracovanou smluvní dokumentaci za základ pro jakoukoli spolupráci a obchodní vztahy. Připravujeme smlouvy, které řeší rizika našeho klienta, a současně hledáme vyvážená řešení, která klientovi umožní...
Více zde

Trestní právo a trestní řízení

Věnujeme se obhajobě a poskytování komplexního právního poradenství klientům ve všech fázích trestního řízení. Specificky se zaměřujeme i na trestní odpovědnost právnických osob. Pro každý případ s nejvyšší pečlivostí připravujeme vlastní strategii obhajoby. Naši klienti především oceňují naši zarputilost, odhodlání...
Více zde

Doprava a logistika

V ROWAN LEGAL si uvědomujeme, že doprava dnes představuje jednu z klíčových oblastí ekonomiky – potřeba přepravy osob i nákladu stále narůstá. I v této oblasti se projevuje vliv nových technologií jako je elektromobilita, inteligentní dopravní systémy...
Více zde

Insolvence & Restrukturalizace

Zavedený tým ROWAN LEGAL pro insolvence a restrukturalizace je zaměřený na tvorbu obchodních řešení, jejichž cílem je maximalizovat zotavení společnosti/uspokojení věřitele a minimalizovat riziko prohlášení úpadku/neuspokojení pohledávek.   Finanční tíseň společnosti nebo obchodního partnera vyžaduje...
Více zde

Energetika, vodárenství, odpady

V poradenství v oblasti energetického práva patříme mezi lídry na českém trhu, což dokazují naše opakovaná vítězství v soutěži Právnická firma roku v této oblasti (v roce 2019 i 2020) i ocenění...
Více zde

Rozhodčí řízení

Rowan Legal patří ke špičce v poskytování služeb v oblasti rozhodčího řízení, což dokazuje opakované umístění mezi „velmi doporučované kanceláře“ v Právnické firmě roku v této oblasti a vysoké hodnocení prestižních zahraničních žebříčků (LEGAL500 a Chambers&Partners). Úspěšně jsme zastupovali klienty...
Více zde

ENERGY, WATER, WASTE DISPOSAL

We are one of the leading consultants on the Czech market in the field of energy law, as evidenced by our repeated victories in the Law Firm of the Year...
Více zde

Správní litigace

Nad rámec konkrétních oborových specializací jsme připraveni poskytnout právní pomoc i v dalších otázkách, při kterých se klient střetává s veřejnoprávní regulací či správním řízením. Poskytujeme tak poradenství např. vysokým školám, řešíme otázky spojené s ochranou životního prostředí, dopravou, vyvlastněním nebo právem na informace.  Ať už klienta čeká přestupkové řízení, řízení o uložení povinnosti, kontrola nebo přezkum...
Více zde

Právo k duševnímu vlastnictví

Právo duševního vlastnictví patří už od založení kanceláře ke klíčovým oblastem naší advokátní praxe, a to nejen kvůli jeho úzké provázanosti na oblast IT práva, ale zejména díky rozsáhlým zkušenostem...
Více zde

Regulace a compliance

Oblast firemní compliance je v dnešní době čím dál důležitější pro podnikání našich klientů, což si velice dobře uvědomujeme. Máme zkušenosti se zaváděním compliance v nejrůznějších oblastech, od ochrany osobních...
Více zde

Bankovní a finanční právo

Oblast bankovnictví a financí je jednou z nejrychleji se rozvíjejících specializací ROWAN LEGAL, což dokazuje mj. skutečnost, že jsme se v poslední době podíleli hned na dvou projektech, které jsou v kontextu ČR zcela unikátní co do své povahy i...
Více zde

Daně a daňové spory

U ROWAN LEGAL jsme přesvědčeni, že by právníci měli velmi úzce spolupracovat s odborníky na daňovou problematiku a struktura každého obchodního případu, zejména pak u přeshraničních transakcí, by měla být postavena...
Více zde

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů a soukromí se v digitálním věku stala významnou právní oblastí, která zažívá neustálý rozvoj spojený s novými technologiemi a technickými možnostmi, ať již jde o Big Data, Internet of Things nebo AI.   V ROWAN LEGAL proto pozorně sledujeme nejen právní a technologické trendy,...
Více zde

ICT a technologické projekty

V právu IT patříme v ROWAN LEGAL ke špičce, což dokazuje 10 vítězství v Právnické firmě roku v této oblasti a vysoké hodnocení zahraničních žebříčků. Díky komplexnosti námi poskytovaných služeb poskytujeme podporu...
Více zde

Soudní litigace

Na náš tým soudních litigací se s důvěrou obrací všichni, kteří hledají prvotřídní pomoc, ať už jde o největší hráče na trhu či jednotlivce s velkými problémy. Umíme poradit s každým případem a klienti nás...
Více zde

Soutěžní právo

V ROWAN LEGAL považujeme právo hospodářské soutěže za jeden z pilířů celé ekonomiky, vytváří totiž právní rámec jejího úspěšného fungování. V naší kanceláři tato oblast spojuje hluboké zkušenosti z robustních...
Více zde

Právo nemovitostí a stavebních projektů

Naše kancelář se již dlouhodobě zabývá problematikou stavebních projektů a nemovitostí, a to ze všech možných úhlů od problematiky smluvních vztahů souvisejících se samotnou projekční a stavební činností, přes koncese, nájmy, pachty...
Více zde

Poradenství v souvislosti s aplikací ZZVZ

V právu veřejných zakázek představuje ROWAN LEGAL tradičního a vysoce oceňovaného partnera jak veřejných zadavatelů, tak i dodavatelů, což dokládá kromě jiného nepřetržitá desetiletá přítomnost mezi velmi doporučovanými kancelářemi v...
Více zde