MENU

5.12.2023

Stát zabaví nemovitosti neznámých vlastníků. Proč je to dobře?

Více zde

30.11.2023

Obchodní arbitráže jako alternativní řešení obchodních sporů: vyšší rychlost vyřešení případu s nižšími náklady

Více zde

23.11.2023

Rozhovor s Marcelou Káňovou o současných výhledech na trhu s právními službami

Více zde

20.11.2023

Přibližně 150 tisíc nemovitostí v novém roce může připadnout státu. S nemovitostmi s neznámým nebo nedostatečně identifikovaným vlastníkem tak nově bude možné disponovat

Více zde

16.11.2023

Advokátky ROWAN LEGAL Marcela Káňová a Romana Szuťányi zařazeny do prestižního žebříčku TOP 100 žen českého právního byznysu

Více zde

16.11.2023

Konference: Jak se připravit na NIS2

Více zde

15.11.2023

Nejen FIDIC doložky „Pay-When-Paid“ a „Pay-If-Paid“, jejich vymahatelnost a pohled českého práva

Více zde

7.11.2023

ROWAN LEGAL bodovala v Právnické firmě roku 2023. Nejvyšší ocenění obdržela v IT právu, Duševním vlastnictví a Firemní compliance

Více zde

6.11.2023

Konference: Umělá inteligence v IT infrastruktuře

Více zde

31.10.2023

Vyšel první komentář zákona o preventivní restrukturalizaci. Norma usnadňuje fungování podnikům v nesnázích

Více zde

24.10.2023

Předsmluvní odpovědnost při jednání o smlouvě a jeho ukončení

Více zde

23.10.2023

Spustili jsme nový kariérní web!

Více zde

5.12.2023
Stát zabaví nemovitosti neznámých vlastníků. Proč je to dobře?

30.11.2023
Obchodní arbitráže jako alternativní řešení obchodních sporů: vyšší rychlost vyřešení případu s nižšími...

23.11.2023
Rozhovor s Marcelou Káňovou o současných výhledech na trhu s právními službami

20.11.2023
Přibližně 150 tisíc nemovitostí v novém roce může připadnout státu. S nemovitostmi s...

16.11.2023
Advokátky ROWAN LEGAL Marcela Káňová a Romana Szuťányi zařazeny do prestižního žebříčku TOP...

16.11.2023
Konference: Jak se připravit na NIS2

15.11.2023
Nejen FIDIC doložky „Pay-When-Paid“ a „Pay-If-Paid“, jejich vymahatelnost a pohled českého práva

7.11.2023
ROWAN LEGAL bodovala v Právnické firmě roku 2023. Nejvyšší ocenění obdržela v IT...

6.11.2023
Konference: Umělá inteligence v IT infrastruktuře

31.10.2023
Vyšel první komentář zákona o preventivní restrukturalizaci. Norma usnadňuje fungování podnikům v nesnázích

24.10.2023
Předsmluvní odpovědnost při jednání o smlouvě a jeho ukončení

23.10.2023
Spustili jsme nový kariérní web!

Ocenění naší kanceláře

Korporátní právo, fúze a akvizice

ROWAN LEGAL poskytuje komplexní právní poradenství v oblasti M&A, spolupracujeme s klienty napříč odvětvími, přičemž naši advokáti mají zkušenosti s největšími transakcemi na trhu.   Obchodní transakci vnímáme jako komplexní záležitost, proto k jejímu řešení...
Více zde

Pracovní právo

Specializace pracovní právo je jednou z dynamicky se rozvíjejících specializací v ROWAN LEGAL. V posledních letech se kancelář v oblasti pracovního práva řadí mezi doporučované kanceláře žebříčkem Právnická firma roku.   V rámci oblasti pracovního práva...
Více zde

Smluvní a spotřebitelské právo

V ROWAN LEGAL považujeme dobře zpracovanou smluvní dokumentaci za základ pro jakoukoli spolupráci a obchodní vztahy. Připravujeme smlouvy, které řeší rizika našeho klienta, a současně hledáme vyvážená řešení, která klientovi umožní...
Více zde

Trestní právo a trestní řízení

Věnujeme se obhajobě a poskytování komplexního právního poradenství klientům ve všech fázích trestního řízení. Specificky se zaměřujeme i na trestní odpovědnost právnických osob. Pro každý případ s nejvyšší pečlivostí připravujeme vlastní strategii obhajoby. Naši klienti především oceňují naši zarputilost, odhodlání...
Více zde

Doprava a logistika

V ROWAN LEGAL si uvědomujeme, že doprava dnes představuje jednu z klíčových oblastí ekonomiky – potřeba přepravy osob i nákladu stále narůstá. I v této oblasti se projevuje vliv nových technologií jako je elektromobilita, inteligentní dopravní systémy...
Více zde

Insolvence & Restrukturalizace

Zavedený tým ROWAN LEGAL pro insolvence a restrukturalizace je zaměřený na tvorbu obchodních řešení, jejichž cílem je maximalizovat zotavení společnosti/uspokojení věřitele a minimalizovat riziko prohlášení úpadku/neuspokojení pohledávek.   Finanční tíseň společnosti nebo obchodního partnera vyžaduje...
Více zde

Energetika, vodárenství, odpady

V poradenství v oblasti energetického práva patříme mezi lídry na českém trhu, což dokazují naše opakovaná vítězství v soutěži Právnická firma roku v této oblasti (v roce 2019 i 2020) i ocenění...
Více zde

Rozhodčí řízení

Rowan Legal patří ke špičce v poskytování služeb v oblasti rozhodčího řízení, což dokazuje opakované umístění mezi „velmi doporučované kanceláře“ v Právnické firmě roku v této oblasti a vysoké hodnocení prestižních zahraničních žebříčků (The Legal 500 a...
Více zde

Správní litigace

Nad rámec konkrétních oborových specializací jsme připraveni poskytnout právní pomoc i v dalších otázkách, při kterých se klient střetává s veřejnoprávní regulací či správním řízením. Poskytujeme tak poradenství např. vysokým školám, řešíme otázky spojené s ochranou životního prostředí, dopravou, vyvlastněním nebo právem na informace.  Ať už klienta čeká přestupkové řízení, řízení o uložení povinnosti, kontrola nebo přezkum...
Více zde

Právo k duševnímu vlastnictví

Právo duševního vlastnictví patří už od založení kanceláře ke klíčovým oblastem naší advokátní praxe, a to nejen kvůli jeho úzké provázanosti na oblast IT práva, ale zejména díky rozsáhlým zkušenostem...
Více zde

Regulace a compliance

Oblast firemní compliance je v dnešní době čím dál důležitější pro podnikání našich klientů, což si velice dobře uvědomujeme. Máme zkušenosti se zaváděním compliance v nejrůznějších oblastech, od ochrany osobních...
Více zde

Bankovní a finanční právo

Oblast bankovnictví a financí je jednou z nejrychleji se rozvíjejících specializací ROWAN LEGAL, což dokazuje mj. skutečnost, že jsme se v poslední době podíleli hned na dvou projektech, které jsou v kontextu ČR zcela unikátní co do své povahy i...
Více zde

Daně a daňové spory

U ROWAN LEGAL jsme přesvědčeni, že by právníci měli velmi úzce spolupracovat s odborníky na daňovou problematiku a struktura každého obchodního případu, zejména pak u přeshraničních transakcí, by měla být postavena...
Více zde

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů a soukromí se v digitálním věku stala významnou právní oblastí, která zažívá neustálý rozvoj spojený s novými technologiemi a technickými možnostmi, ať již jde o Big Data, Internet of Things nebo AI.   V ROWAN LEGAL proto pozorně sledujeme nejen právní a technologické trendy,...
Více zde

ICT a technologické projekty

V právu IT patříme v ROWAN LEGAL ke špičce, což dokazuje 12 vítězství v Právnické firmě roku v této oblasti a vysoké hodnocení zahraničních žebříčků. Díky komplexnosti námi poskytovaných služeb poskytujeme...
Více zde

Civilní litigace

Na náš tým civilní litigace se s důvěrou obrací všichni, kteří hledají prvotřídní pomoc, ať už jde o největší hráče na trhu či jednotlivce s velkými problémy. Umíme poradit s každým případem...
Více zde

Soutěžní právo

V ROWAN LEGAL považujeme právo hospodářské soutěže za jeden z pilířů celé ekonomiky, vytváří totiž právní rámec jejího úspěšného fungování. V naší kanceláři tato oblast spojuje hluboké zkušenosti z robustních...
Více zde

Právo nemovitostí a stavebních projektů

Naše kancelář se již dlouhodobě zabývá problematikou stavebních projektů a nemovitostí, a to ze všech možných úhlů od problematiky smluvních vztahů souvisejících se samotnou projekční a stavební činností, přes koncese, nájmy, pachty...
Více zde

Poradenství v souvislosti s aplikací ZZVZ

V právu veřejných zakázek představuje ROWAN LEGAL tradičního a vysoce oceňovaného partnera jak veřejných zadavatelů, tak i dodavatelů, což dokládá kromě jiného nepřetržitá desetiletá přítomnost mezi velmi doporučovanými kancelářemi v...
Více zde

Automatizace dokumentace

Neztrácejte drahocenný čas přípravou či revidováním smluvní dokumentace. Automatizujte ji a ušetřete tak až 80 % času!

Více zde

SmartWhistle

Jako jediní poskytujeme kompletní a současně jednoduché řešení whistleblowingu na klíč, které zahrnuje všechny nezbytné právní služby a technický nástroj pro podávání oznámení.

SmartWhistle.cz