Ocenění naší kanceláře

Korporátní právo, fúze a akvizice

ROWAN LEGAL poskytuje komplexní právní poradenství v oblasti práva obchodních společností, a to jak domácím společnostem, tak pobočkám nadnárodních firem. Toto poradenství zahrnuje vše od dlouhodobé správy korporátních záležitostí, přípravy a...
Více zde

Právo informačních technologií, telekomunikace a média

Právo informačních a komunikačních technologií je jedno z nejdynamičtějších právních odvětví s významným dopadem na podnikání našich klientů. S každým rozhodnutím národních i evropských soudů se mění pohled na povinnosti podnikatelů využívajících informační...
Více zde

Právo k duševnímu vlastnictví

Již od vzniku naší kanceláře nás klienti vyhledávají pro naše rozsáhlé zkušenosti a znalosti z oblasti práva duševního vlastnictví. Historicky je tak právo duševního vlastnictví spolu s právem ICT jednou z...
Více zde

Ochrana osobních údajů a soukromí

V digitálním věku se ochrana soukromí a osobních údajů stala samostatnou právní oblastí s neustálým rozvojem a tvorbou nových technických možností. V advokátní kanceláři ROWAN LEGAL jsme si takového rozvoje náležitě...
Více zde

Řešení sporů a arbitráže

Řešení sporů je dlouholetou tradiční specializací ROWAN LEGAL. Advokáti advokátní kanceláře ROWAN LEGAL zastupují klienty v různých úrovních soudních řízení a v rozhodčích řízeních již od roku 1990. Úspěchy advokátní...
Více zde

Veřejný sektor

Pro advokátní kancelář ROWAN LEGAL představuje poradenství pro veřejný sektor jednu z tradičních oblastí specializace. V rámci znalosti specifické regulace v oblasti veřejného sektoru se zaměřujeme též na příbuzná sektorová odvětví (vodárenství, doprava...
Více zde

Soutěžní právo

ROWAN LEGAL poskytuje kompletní portfolio právních služeb v oblastech českého i evropského soutěžního práva. Mimo běžné každodenní poradenství ohledně práva hospodářské soutěže spočívající v přípravě a revizi obchodních smluv a...
Více zde

Bankovní a finanční právo

ROWAN LEGAL poskytuje právní služby bankám, pojišťovnám, obchodníkům s cennými papíry, investičním společnostem a fondům, poskytovatelům platebních služeb a dalším subjektům činným v odvětví finančních služeb se zaměřením na předpisy...
Více zde

Pracovní právo

V advokátní kanceláři ROWAN LEGAL jsme si dobře vědomi toho, že hlavním aktivem v podnikání jsou lidé. Současně jsme si vědomi, že zaměstnanecké vztahy mohou být jak komplikované, tak i citlivé....
Více zde

Stavebnictví a právo nemovitostí

V kanceláři ROWAN LEGAL poskytujeme celou škálu komplexních právních služeb klientům v oblasti stavebnictví a nemovitostí. Naše práce v oblasti stavebnictví zahrnuje mimo jiné i poradenství majitelům nemovitostí, developerům, dodavatelům...
Více zde

Smluvní právo

Nikdo Vám není schopen zaručit, že Váš smluvní partner dostojí vždy svým slibům, ale dobrá smlouva může zajistit adekvátně dobré šance na úspěch v případě sporu. I proto naši klienti při...
Více zde

Daňové poradenství

U ROWAN LEGAL jsme přesvědčeni, že by právníci měli velmi úzce spolupracovat s odborníky na daňovou problematiku a struktura každého obchodního případu, zejména pak u přeshraničních obchodních případů, by měla...
Více zde

Trestní právo a trestní řízení

Advokátní kancelář ROWAN LEGAL poskytuje komplexní právní poradenství i potřebnou právní pomoc v celém spektru trestního práva. Našim klientům, mezi které patří fyzické i právnické osoby, pomáháme s identifikací trestněprávních rizik tak,...
Více zde

Doprava a logistika

V advokátní kanceláři ROWAN LEGAL si dobře uvědomujeme, že doprava a logistika představuje v dnešním globalizovaném světě jednu z klíčových oblastí hospodářství – potřeba přepravy osob i nákladu stále narůstá. I v této oblasti...
Více zde

Insolvence a restrukturalizace

Zavedený tým ROWAN LEGAL pro insolvence a restrukturalizace je zaměřený na tvorbu obchodních řešení, jejichž cílem je maximalizovat zotavení společnosti/uspokojení věřitele, minimalizovat riziko úpadku/neuspokojení pohledávky věřitele s cílem dosažení co...
Více zde