MENU

14.6.2022

Advokátní kancelář ROWAN LEGAL bude mít od července dva nové partnery. Vedení rozšíří Jan Měkota a Jan Tomíšek

Více zde

10.6.2022

Online konference: Jak využít arbitráž pro efektivní řešení sporů

Více zde

26.5.2022

Konference SECURITY 2022

Více zde

25.5.2022

Cover Story a Deloitte Legal ocenily nejvýraznější české inovátory práva

Více zde

24.5.2022

Směrnice o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů aneb „evropské hromadné žaloby“

Více zde

23.5.2022

Váhání za 44 miliard. Může Elon Musk odstoupit od koupě Twitteru?

Více zde

23.5.2022

Konference: Digitalizace – vize nebo krize

Více zde

19.5.2022

Advokátní kancelář je potřeba řídit predikovatelně a automatizovaně

Více zde

18.5.2022

Právními inovátory roku se stali experti z Vodafone, Akademie věd, RWS i advokáti z ROWAN LEGAL a Eldison

Více zde

16.5.2022

Kampaň Tesco versus Rohlík.cz je právně za hranou, tvrdí advokáti

Více zde

11.5.2022

Vláda předložila Sněmovně velkou spotřebitelskou novelu

Více zde

9.5.2022

Přístupová cesta aneb Jak předejít problémům?

Více zde

14.6.2022
Advokátní kancelář ROWAN LEGAL bude mít od července dva nové partnery. Vedení rozšíří...

10.6.2022
Online konference: Jak využít arbitráž pro efektivní řešení sporů

26.5.2022
Konference SECURITY 2022

25.5.2022
Cover Story a Deloitte Legal ocenily nejvýraznější české inovátory práva

24.5.2022
Směrnice o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů aneb „evropské hromadné žaloby“

23.5.2022
Váhání za 44 miliard. Může Elon Musk odstoupit od koupě Twitteru?

23.5.2022
Konference: Digitalizace – vize nebo krize

19.5.2022
Advokátní kancelář je potřeba řídit predikovatelně a automatizovaně

18.5.2022
Právními inovátory roku se stali experti z Vodafone, Akademie věd, RWS i advokáti...

16.5.2022
Kampaň Tesco versus Rohlík.cz je právně za hranou, tvrdí advokáti

11.5.2022
Vláda předložila Sněmovně velkou spotřebitelskou novelu

9.5.2022
Přístupová cesta aneb Jak předejít problémům?

Ocenění naší kanceláře

Korporátní právo, fúze a akvizice

ROWAN LEGAL poskytuje komplexní právní poradenství v oblasti M&A, spolupracujeme s klienty napříč odvětvími, přičemž naši advokáti mají zkušenosti s největšími transakcemi na trhu.   Obchodní transakci vnímáme jako komplexní záležitost, proto k jejímu řešení...
Více zde

Pracovní právo

Specializace pracovní právo je jednou z dynamicky se rozvíjejících specializací v ROWAN LEGAL. V posledních letech se kancelář v oblasti pracovního práva řadí mezi doporučované kanceláře žebříčkem Právnická firma roku.   V rámci oblasti pracovního práva...
Více zde

Smluvní a spotřebitelské právo

V ROWAN LEGAL považujeme dobře zpracovanou smluvní dokumentaci za základ pro jakoukoli spolupráci a obchodní vztahy. Připravujeme smlouvy, které řeší rizika našeho klienta, a současně hledáme vyvážená řešení, která klientovi umožní...
Více zde

Trestní právo a trestní řízení

Věnujeme se obhajobě a poskytování komplexního právního poradenství klientům ve všech fázích trestního řízení. Specificky se zaměřujeme i na trestní odpovědnost právnických osob. Pro každý případ s nejvyšší pečlivostí připravujeme vlastní strategii obhajoby. Naši klienti především oceňují naši zarputilost, odhodlání...
Více zde

Doprava a logistika

V ROWAN LEGAL si uvědomujeme, že doprava dnes představuje jednu z klíčových oblastí ekonomiky – potřeba přepravy osob i nákladu stále narůstá. I v této oblasti se projevuje vliv nových technologií jako je elektromobilita, inteligentní dopravní systémy...
Více zde

Insolvence & Restrukturalizace

Zavedený tým ROWAN LEGAL pro insolvence a restrukturalizace je zaměřený na tvorbu obchodních řešení, jejichž cílem je maximalizovat zotavení společnosti/uspokojení věřitele a minimalizovat riziko prohlášení úpadku/neuspokojení pohledávek.   Finanční tíseň společnosti nebo obchodního partnera vyžaduje...
Více zde

Energetika, vodárenství, odpady

V poradenství v oblasti energetického práva patříme mezi lídry na českém trhu, což dokazují naše opakovaná vítězství v soutěži Právnická firma roku v této oblasti (v roce 2019 i 2020) i ocenění...
Více zde

Rozhodčí řízení

Rowan Legal patří ke špičce v poskytování služeb v oblasti rozhodčího řízení, což dokazuje opakované umístění mezi „velmi doporučované kanceláře“ v Právnické firmě roku v této oblasti a vysoké hodnocení prestižních zahraničních žebříčků (LEGAL500 a Chambers&Partners). Úspěšně jsme zastupovali klienty...
Více zde

ENERGY, WATER, WASTE DISPOSAL

We are one of the leading consultants on the Czech market in the field of energy law, as evidenced by our repeated victories in the Law Firm of the Year...
Více zde

Správní litigace

Nad rámec konkrétních oborových specializací jsme připraveni poskytnout právní pomoc i v dalších otázkách, při kterých se klient střetává s veřejnoprávní regulací či správním řízením. Poskytujeme tak poradenství např. vysokým školám, řešíme otázky spojené s ochranou životního prostředí, dopravou, vyvlastněním nebo právem na informace.  Ať už klienta čeká přestupkové řízení, řízení o uložení povinnosti, kontrola nebo přezkum...
Více zde

Právo k duševnímu vlastnictví

Právo duševního vlastnictví patří už od založení kanceláře ke klíčovým oblastem naší advokátní praxe, a to nejen kvůli jeho úzké provázanosti na oblast IT práva, ale zejména díky rozsáhlým zkušenostem...
Více zde

Regulace a compliance

Oblast firemní compliance je v dnešní době čím dál důležitější pro podnikání našich klientů, což si velice dobře uvědomujeme. Máme zkušenosti se zaváděním compliance v nejrůznějších oblastech, od ochrany osobních...
Více zde

Bankovní a finanční právo

Oblast bankovnictví a financí je jednou z nejrychleji se rozvíjejících specializací ROWAN LEGAL, což dokazuje mj. skutečnost, že jsme se v poslední době podíleli hned na dvou projektech, které jsou v kontextu ČR zcela unikátní co do své povahy i...
Více zde

Daně a daňové spory

U ROWAN LEGAL jsme přesvědčeni, že by právníci měli velmi úzce spolupracovat s odborníky na daňovou problematiku a struktura každého obchodního případu, zejména pak u přeshraničních transakcí, by měla být postavena...
Více zde

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů a soukromí se v digitálním věku stala významnou právní oblastí, která zažívá neustálý rozvoj spojený s novými technologiemi a technickými možnostmi, ať již jde o Big Data, Internet of Things nebo AI.   V ROWAN LEGAL proto pozorně sledujeme nejen právní a technologické trendy,...
Více zde

ICT a technologické projekty

V právu IT patříme v ROWAN LEGAL ke špičce, což dokazuje 10 vítězství v Právnické firmě roku v této oblasti a vysoké hodnocení zahraničních žebříčků. Díky komplexnosti námi poskytovaných služeb poskytujeme podporu...
Více zde

Soudní litigace

Na náš tým soudních litigací se s důvěrou obrací všichni, kteří hledají prvotřídní pomoc, ať už jde o největší hráče na trhu či jednotlivce s velkými problémy. Umíme poradit s každým případem a klienti nás...
Více zde

Soutěžní právo

V ROWAN LEGAL považujeme právo hospodářské soutěže za jeden z pilířů celé ekonomiky, vytváří totiž právní rámec jejího úspěšného fungování. V naší kanceláři tato oblast spojuje hluboké zkušenosti z robustních...
Více zde

Právo nemovitostí a stavebních projektů

Naše kancelář se již dlouhodobě zabývá problematikou stavebních projektů a nemovitostí, a to ze všech možných úhlů od problematiky smluvních vztahů souvisejících se samotnou projekční a stavební činností, přes koncese, nájmy, pachty...
Více zde

Poradenství v souvislosti s aplikací ZZVZ

V právu veřejných zakázek představuje ROWAN LEGAL tradičního a vysoce oceňovaného partnera jak veřejných zadavatelů, tak i dodavatelů, což dokládá kromě jiného nepřetržitá desetiletá přítomnost mezi velmi doporučovanými kancelářemi v...
Více zde