MENU

Tým veřejných zakázek advokátní kanceláře ROWAN LEGAL posílil JUDr. Kamil Jelínek, který nastupuje na pozici Of Counsel. Kamil se ve své praxi zaměřuje na zadávání veřejných zakázek v oblasti IT a problematiku vendor lock-in a správní právo. Před svým příchodem do ROWAN LEGAL čtyři roky působil jako asistent soudce v rámci sekce správního práva u Krajského soudu v Brně.

Kamil vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně, kde v současné chvíli i vyučuje správní právo. V loňském roce mu také vyšla kniha Právní aspekty sdílení dat v rámci informačních technologií konceptu Smart City v dopravě a jejich dopady do práva veřejných zakázek.

Kamil je důležitou posilou pro náš tým veřejných zakázek nejen díky znalostem v oblasti IT zakázek ve veřejném sektoru a správního práva, ale i díky jeho praktickým zkušenostem z působení na Krajském soudě. Máme velkou radost, že se k nám připojí, a těšíme se na budoucí spolupráci.“ komentoval jeho nástup JUDr. Jiří Votrubec, partner kanceláře ROWAN LEGAL.


Z aktuální judikatury k činnosti insolvenčních správců Vláda schválila věcný záměr zákona o vyvlastnění. Hospodářská komora návrh kritizuje jako nepříliš ambiciózní