MENU

Zdroj: časopis Veřejné zakázky

JUDr. Vilém Podešva, LLM, partner odpovědný za vnitřní řízení advokátní kanceláře ROWAN LEGAL a přední expert na právo veřejných zakázek a projektů v rámci partnerství soukromého a veřejného sektoru (projekty PPP) poskytl obsáhlý rozhovor pro časopis Veřejné zakázky.

V rozhovoru okomentoval aktuální novelu zákona o zadávání veřejných zakázek, chování dodavatelů na trhu a v soutěžích nebo také trendy ve vzdělávání a zakázkářů. Rozhovor vyšel v prvním čísle nového ročníku časopisu Veřejné zakázky, který vychází pod vedením šéfredaktora Michala Petříka. Děkujeme za uveřejnění.


Je prodloužení doby skládkování „podstatnou změnou“ skládky? ROWAN LEGAL byl oceněn v prestižním žebříčku Chambers Global Guide 2023