MENU

Kdy: 25. 4. 2023 (9:00–14:00)
Kde: Praha, Hotel Grandior nebo online
Vystupující: JUDr. Samuel Král

V úterý 25. dubna 2023 se uskuteční další ročník konference IT mezi paragrafy, jejíž partnerem je naše advokátní kancelář ROWAN LEGAL. Akce se bude zabývat aktuálními tématy z oblasti digitalizace, elektronizace a IT práva. Dovolujeme si vás srdečně pozvat na toto tradiční setkání veřejné správy, zástupců soukromých společnosti a zájemců z odborné i laické veřejnosti.

Na konferenci vystoupí JUDr. Samuel Král, seniorní advokát ROWAN LEGAL specializující se na právo duševního vlastnictví. Tématem jeho prezentace bude nové znění autorského zákona a občanského zákoníku, které s sebou přinesly řadu významných změn. Právě těm nejvýznamnějším změnám a jejich dopadům na smlouvy v IT se bude v rámci svého příspěvku věnovat.

Program:

09:05–09:45 Digitální a informační agentura – co vše se mění v oblasti eGovernmentu
09:50–10:25 eDokladovka 2023 (Petr Kuchař)
10:30–11:00 eIDAS 2.0 (Jakub Dozbaba)
11:00–11:20 Přestávka na kávu
11:20–12:00 Dopad změn legislativy na smlouvy v IT (Samuel Král)
12:05–12:45 Aktuální informace v oblasti e-governmentu a elektronických dokumentů (Robert Piffl)
12:45–13:30 Oběd

Možnost registrovat naleznete na stránkách organizátora Exponet zde.

 


The Legal 500: ROWAN LEGAL mezi špičkou advokátních kanceláří ICC Prague Arbitration Day 2023