MENU

Autor: JUDr. Martin Janoušek

Zdroj: EPRAVO.CZ, a.s. 

Posledním webinářem 10. června skončil druhý ročník unikátního vzdělávacího projektu UNIque law. Ten vzešel z úzké spolupráce předních tuzemských advokátních kanceláří ROWAN LEGAL, PRK Partners a tdpA, které zorganizovaly sérii webinářů určených studentům právnických fakult, odborné i laické veřejnosti. Celkem se uskutečnilo 40 tematicky různorodých přednášek, jichž se kumulativně zúčastnilo více než 2,5 tisíce účastníků.

Advokátní kanceláře uspořádaly celkem 40 webinářů, a nabídly tak bližší pohled na široké spektrum aktuálních legislativních témat. Role přednášejících se zhostili většinou samotní členové týmů zmíněných kanceláří, ale i hosté z řad odborníků na konkrétní problematiku. V souhrnu se přednášek zúčastnilo celkem 2 674 uživatelů, připojených prostřednictvím speciální virtuální edukační platformy BigMarker.

Celý článek naleznete zde.


Některé zajímavosti spojené s insolvenčním řízením vedeném proti společnosti Arca Investments, a.s. Jak se chová neúčinnost výhrady vlastnického práva v insolvenčním řízení?