MENU

Od 1.7.2020 se novým salary partnerem ROWAN LEGAL stává JUDr. Lukáš Duffek. Lukáš v ROWAN LEGAL pracuje už od roku 2007 a od počátku se profiluje v zastupování klientů v civilních soudních sporech se zaměřením na spory obchodní. Díky své dlouholeté praxi a hlubokým znalostem patří mezi nejuznávanější specialisty na civilní procesní právo na českém trhu. Portfolio své činnosti v čase rozšířil – stal se zapsaným mediátorem se zaměřením na obchodní mediace, a zároveň se i významně podílel na rozvoji trestní specializace, která není tak obvyklá u ostatních velkých advokátních kancelářích.

„Posun Lukáše na pozici partnera je oceněním jeho kvalitní práce a bezchybných služeb klientům, které v ROWANech odvádí. Je vyhledávaným specialistou na procesní strategie civilních sporů, a zároveň u nás vybudoval specializaci trestního práva, kterou i nadále vede. Vedle toho, že je skvělým právníkem, prokázal, že má velmi dobré manažerské schopnosti jak směrem k ostatním kolegům, tak i ke klientům.“ okomentoval povýšení JUDr. Ing. Miloš Olík, Ph.D., LL.M., FCIArb, partner ROWAN LEGAL.

Tým kanceláře ROWAN LEGAL bude mít od 1.7.2020 celkem 9 partnerů. V kancelářích v Praze, Brně a Bratislavě zaměstnává více než 100 spolupracovníků, z toho téměř 70 právníků.


Neplatnost právních domněnek a fikcí ve smlouvách Novinky v právní úpravě ochrany spotřebitele