MENU
Rowan Legal

Ve spolupráci s prestižní mezinárodní agenturou Chambers & Partners jsme za Českou republiku připravili praktického průvodce pro oblast ochrany osobních údajů a kybernetické bezpečnosti. Advokáti ROWAN LEGAL tak společně s advokáty z jiných jurisdikcí vytvořili tuto cennou, každoročně vydávanou, komparativní publikaci.

Praktický průvodce se zabývá jednotlivými otázkami jednak z hlediska nové právní úpravy obsažené v GDPR, ale i z hlediska úpravy obsažené v národních právních předpisech (včetně zákona o elektronických komunikacích nebo zákona o některých službách informační společnosti). Autoři se v publikaci vyjadřují k výkladu citlivých údajů a dalších kategorií osobních údajů, zabývají se problematikou online marketingu a také řeší právní důsledky předávání dat v mezinárodním prostředí. Pozornost autoři věnují rovněž aktuálním tématům z oblasti moderních technologií, když se zabývají automatizovaným rozhodováním, profilováním, big data analýzou, drony nebo třeba také otázkou zpracování biometrických údajů.

Co se týče kybernetické bezpečnosti, obsahuje publikace základní přehled právní úpravy obsažené v zákoně o kybernetické bezpečnosti, nařízení eIDAS, GDPR a další regulaci. Z pohledu těchto právních předpisů se autoři vyjadřují k jednotlivým otázkám z oblasti kybernetické bezpečnosti, jako například k otázce hlášení bezpečnostních incidentů.

Praktický průvodce je dostupný na: Praktický průvodce


Josef Donát vystoupil na tradiční konferenci e-government 20:10 v Mikulově Advokátní kancelář ROWAN LEGAL po letních prázdninách povyšovala a posílila na partnerských pozicích