Rowan Legal

ROWAN LEGAL poskytuje komplexní právní poradenství v oblasti práva obchodních společností, a to jak domácím společnostem, tak pobočkám nadnárodních firem. Toto poradenství zahrnuje vše od dlouhodobé správy korporátních záležitostí, přípravy a revize korporátních struktur, změny korporátních a skupinových struktur, přeměn společností a restrukturalizace skupin až po tvorby joint ventures a uzavírání akcionářských dohod. Právníci kanceláře rychle nasbírali také bohaté zkušenosti s novým institutem pachtu závodu. Velmi podstatnou součástí je rovněž odpovědnost orgánů společností. Po účinnosti nového zákona o obchodních korporacích vyžaduje tato oblast ještě větší pozornost a péči.

ROWAN LEGAL se tradičně věnuje oblasti fúzí a akvizic a to v dlouhodobé spolupráci s řadou investorů a transakčních poradců. Během své praxe jsme navíc nasbírali rozsáhlé zkušenosti jak s místními, tak s přeshraničními transakcemi. Doménou kanceláře jsou v tomto ohledu zejména společnosti zabývající se technologiemi, informačními technologiemi, telekomunikacemi, duševním vlastnictvím, vzděláváním a realitami. Právníci kanceláře mají také řadu zkušeností s prodejem či nákupem rodinných společností, kdy prodávajícími jsou jejich zakladatelé. Kancelář se rovněž zaměřuje na podporu start-upových projektů.

Obchodní transakci vnímáme jako komplexní záležitost, proto k jejímu řešení vždy současně aplikujeme veškeré znalosti a expertízu i z dalších oblastí práva. Naše transakční poradenství proto pokrývá všechny související oblasti jako antimonopolní pravidla, povinnosti vůči zaměstnancům, ochranu osobních údajů, povinnosti vyplývající z čerpání evropských fondů, otázky práv k duševnímu vlastnictví a další.

Díky úzké kooperaci s naším daňovým oddělením zajišťujeme, že jsou transakce pro naše klienty strukturovány daňově efektivním způsobem.

Jak můžeme pomoci:

 • Založení společnosti a likvidace
 • Fúze, rozdělení a odštěpení
 • Převody a pronájem činnosti (podnikání)
 • Pacht závodu
 • Správa a řízení
 • Dohody mezi akcionáři
 • Řešení sporů akcionářů
 • Společné podniky a další partnerství
 • Due diligence
 • Odpovědnost orgánů
 • Nákupy a prodeje společností ve všech formách
 • Daňové aspekty transakcí a structuring

Vybrané reference:

 • Akvizice významné české dopravní společnosti pro maďarského investora
 • Akvizice stavební společnosti se zaměřením na stavebnictví v oblasti energetiky
 • Akvizice výrobního závodu od předního světového výrobce vakcín.
 • Akvizice skupiny společností v oblasti vzdělávání
 • Akvizice podílu ve společnosti v oblasti energetiky
 • Akvizice majoritního podílu v polské společnosti v oblasti energetiky
 • Fúze společností v rámci mediálně-komunikační skupiny
 • Rozdělení odštěpením sloučením společnosti působící v oblasti facility managementu
 • Rozdělení odštěpením sloučením společnosti působící v oblasti průmyslových obalů
 • Pacht části závodu v oblasti energetiky
 • Pacht části závodu v oblasti odpadového hospodářství
 • Komplexní poradenství jednoho z největších infrastrukturních projektů – korporátně právního a transakčního řešení zajištění provozu vodárenské infrastruktury v severních Čechách na další dekády
 • Poradenství pro Ministerstvo vnitra České republiky ve věci odštěpení ICT operací České pošty jako samostatného závodu a fúze s jiným státním podnikem
 • Poradenství pro Ministerstvo vnitra České republiky ve věci založen státního podniku

Korporátní právo, restrukturalizace, likvidace a insolvence