MENU
Rowan Legal

ROWAN LEGAL poskytuje komplexní právní poradenství v oblasti M&A, spolupracujeme s klienty napříč odvětvími, přičemž naši advokáti mají zkušenosti s největšími transakcemi na trhu.  

Obchodní transakci vnímáme jako komplexní záležitost, proto k jejímu řešení vždy současně aplikujeme veškeré znalosti a expertízu i z dalších oblastí práva. Naší nespornou výhodou je skutečnost, že vedle zkušených právníků disponujeme též silným a zkušeným týmem daňových poradců, jejichž poradenství bývá nezbytnou a nedílnou součástí každé transakce, zejména pak při jejím strukturování. 

Současně poskytujeme komplexní právní poradenství v oblasti práva obchodních společnostíToto poradenství zahrnuje vše od dlouhodobé správy korporátních záležitostí, přípravy a revize korporátních struktur, změny korporátních a skupinových struktur, přeměn společností až po tvorby joint ventures a uzavírání akcionářských dohod, či dohod společníků. 

V souvislosti s velkou novelou zákona o obchodních korporacích nabízíme taktéž veškeré služby spojené s dopady nové legislativy na obchodní společnosti a jejich korporátní záležitosti.  

Jak můžeme pomoci:

 • Provedení právního a daňového auditu společnosti, příprava na prodej.  
 • Právní a daňové strukturování transakcí. 
 • Vyjednání transakční dokumentace a dohod mezi společníky. 
 • Vyjednávání s investory a komplexní poradenství v oblasti venture capital. 
 • Zakládání obchodních korporací i fundací. 
 • Komplexní korporátní správa. 
 • Přeměny a přeshraniční přeměny. 
 • Změny zakladatelských dokumentů a úprava práv a povinností mezi společníky. 
 • Vydávání cenných papírů a jejich změny. 
 • Nakládání s majetkovými účastmi a restrukturalizace. 
 • Zajištění likvidace společnosti. 

Vybrané reference:

EPH/EP INDUSTRIES
Transakční poradenství v souvislosti s fúzemi, akvizicemi a divesticemi v České republice i zahraničí významné české energetické společnosti. 

CENTRAL EUROPE INDUSTRY PARTNERS
Právní poradenství při přípravě struktury u investičního fondu a jeho registraci u ČNB. Vedle průběžné korporátní a daňové podpory poskytujeme klientovi komplexní právní a daňové služby při jednotlivých akvizicích. 

INVESTIČNÍ SKUPINA THEIN
Právní služby v souvislosti s akvizicemi v oblasti IT a telekomunikací v hodnotách desítek až stovek milionů korun pro investiční skupinu zaměřující se na investice do ICT společností. 

SEVEROČESKÁ VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST
Správa komplexní korporátní agendy na denní bázi a transakční poradenství (fúze, odštěpení, prodej či pacht závodu, squeeze out apod.) pro společnost zabývající se výstavbou a provozem vodohospodářské infrastruktury na Severu Čech.  

INVIA GROUP 
Právní služby v souvislosti s fúzí dvou holdingových společností jedné z největších e-commerce společností zabývající se prodejem dovolených na internetu.