MENU
Rowan Legal

Ochrana osobních údajů a soukromí se v digitálním věku stala významnou právní oblastí, která zažívá neustálý rozvoj spojený s novými technologiemi a technickými možnostmi, ať již jde o Big Data, Internet of Things nebo AI 

V ROWAN LEGAL proto pozorně sledujeme nejen právní a technologické trendy, ale i vývoj podnikání našich klientů a jejich potřeby. Díky naší odbornosti v mnoha odvětvích práva a praktickým zkušenostem oblasti technologií jsme schopni zajistit komplexní služby pro klienty ze soukromého i veřejného sektoru. 

Klientům poskytujeme poradenství ve všech oblastech souvisejících se zpracováním osobních údajůpomáháme jim správně nastavit interní procesy a pravidla, včetně postupů při řešení úniků dat a žádostí fyzických osob o výkon práv. Pro klienty také provádíme due diligence v rámci M&A transakcí a zastupujeme je v řízeních před Úřadem pro ochranu osobních údajů a případně i správními soudy. 

Naše kancelář je členem IAPP (International Association of Privacy Professionals), několik našich právníků je držiteli mezinárodní certifikace CIPP/E.

Jak můžeme pomoci:

  • Zastupování v řízeních před Úřadem pro ochranu osobních údajů. 
  • Simulovaná kontrola dodržování povinností vyplývajících zGDPR. 
  • Audity vztahů se zpracovateli a dalšími správci. 
  • Přezkoumání souladu zpracování s aktuálními požadavky. 
  • Podpora pověřencům pro ochranu osobních údajů. 
  • Revize smluvní dokumentace upravující zpracování osobních údajů v obchodních, dodavatelských či podobných smlouvách a podpora při vyjednávání o smlouvách. 
  • Příprava vnitřních dokumentů pro řešení bezpečnostních incidentů a výkonu práv subjektů údajů. 

Vybrané reference:

T-MOBILE
Poskytnutí služeb v souvislosti s implementací směrnice GDPR a obecně ochranou osobních údajů; současně jsme připravovali workshop zaměřující se na nové výzvy, které přináší stávající praxe a rozhodnutí orgánů v oblasti ochrany osobních údajů. 

O2 CZECH REPUBLIC
Zastupování klienta v řízení před Úřadem pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), jakož i v následných soudních řízeních týkajících se marketingových souhlasů. 

O2 CZECH REPUBLIC
Spolupráce na projektu C-Roads v České republice pro O2 Czech Republic. Projekt v ČR je pilotním projektem pro celoevropský C-RoadsCílem je zlepšit bezpečnost na silnicích v EU a položit základy používání C-ITS systémů a systémů pro automatizované řízení vozidel. Konec stránky 

E.ON
Komplexní právní poradenství v souvislosti s implementací GDPR a nasazením elektronické kontraktace.  

ŠKODA AUTO DIGILAB 
Ucelené služby týkající se ochrany osobních údajů, zejména v rámci inovativních projektů klienta, dále pak pomoc s implementací GDPR, nastavením procesů compliance v oblasti ochrany osobních údajů a nyní podporujeme interního DPO a compliance tým klienta v nastavování operací zpracování osobních údajů a řešení každodenní agendy v oblasti ochrany osobních údajů ve spojení s jeho novými inovativními projekty. 

KAPITOL POJIŠŤOVACÍ A FINANČNÍ PORADENSTVÍ
Konzultace a rozsáhlé právní poradenství v souvislosti s kontrolou českého Úřadu pro ochranu osobních údajů včetně posouzení existující právní dokumentace, dokumentace z oblasti informační bezpečnosti a simulovanou kontrolu včetně inspekce informačních systémů. Následně jsme klientovi poskytovali právní podporu během kontroly a připravovali odpověď na dotazy Úřadu pro ochranu osobních údajů.