Rowan Legal

Již od vzniku naší kanceláře nás klienti vyhledávají pro naše rozsáhlé zkušenosti a znalosti z oblasti práva duševního vlastnictví. Historicky je tak právo duševního vlastnictví spolu s právem ICT jednou z klíčových oblastí naší praxe. Zajišťujeme kompletní právní podporu napříč různými oblastmi duševního vlastnictví, včetně autorského práva, ochranných známek, obchodních názvů, návrhů, patentů, názvů domén a nekalosoutěžních předpisů.

Členové týmu ROWAN LEGAL specializující se na právo duševního vlastnictví denně poskytují poradenství a zastoupení klientům jak ve sporných, tak nesporných agendách. Naší prací je dělat vše pro obranu klientových práv, počínaje přípravou podkladů pro registraci ochrany předmětného duševního vlastnictví až po zajišťování nerušeného užívání zapsaného či nezapsaného práva.

Díky našim špičkovým znalostem z oblasti technologií poskytujeme našim klientům podporu už ve fázi přípravy vývoje softwaru či nových technologií, pomáháme jim s implementací open source softwaru a optimalizujeme licenční podmínky podle jejich potřeby. Naši klienti nás proto vyhledávají s problémy týkající se autorského práva právě proto, že jsme schopni jim porozumět a nabídnout řešení, které má oporu v našich dokonalých znalostech prostředí a dlouholetých zkušenostech.

Odborníci z našich řad pro klienty bedlivě hodnotí a zpracovávají další právní aspekty softwaru a jeho vývoje, on-line licenční smlouvy, poskytování on-line služeb a ochranu databází. Naši klienti vyhledávají naše služby také v případě sporů s kolektivními správci práv a v souvislosti s právními problémy v případě nasazení nových technologií do interních a externích procesů.

Pokud jde o praktickou aplikaci dalších práv duševního vlastnictví, pomáháme klientům při podávání přihlášek v souvislosti s celními postupy, při provádění zkušebních nákupů, dále poskytujeme poradenství týkající se padělání, návrhů žalob na upuštění od užívání ochranných známek a zastupujeme klienty před celními orgány, Policií ČR a úřady pro ochranu spotřebitelů.

Naši specialisté z oboru řešení sporů v této oblasti dbají o zájmy klientů a podnikají všechny dostupné kroky pro ochranu klientových práv, včetně zastupování před soudy všech instancí. Blíže k této oblasti naleznete v rubrice řešení sporů.

Jak můžeme pomoci:

 • Analýza a sepis licenčních podmínek k autorským dílům a dalším předmětům duševního vlastnictví
 • Komplexní poradenství v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví včetně možností jejího uplatnění
 • Rešerše ochranných známek, registrace a zastupování v souvisejících řízeních před českým Úřadem průmyslového vlastnictví, stejně tak jako před EUIPO
 • Zkušební nákupy a soukromé rešerše možného zneužití práv duševního vlastnictví klientů
 • Převzetí zastoupení při obraně proti padělání, vymáhání práv duševního vlastnictví včetně ochranných známek
 • Poradenství v oblasti ochrany databází
 • Komplexní poradenství na poli odpovědnosti poskytovatelů internetových služeb
 • Poskytování podpory v rámci sporné agendy

Vybrané reference:

 • Zastupování jednoho z předních amerických výrobců počítačů a IT vybavení ve sporu týkajícího se kolektivní správy práv společností s kolektivním správcem o povinnosti poskytovat informace a zaplatit poplatek za dovážená zařízení
 • Zastupování velkého výrobce alkoholických nápojů v několika kauzách týkajících se sporů plynoucích z porušení práv duševního vlastnictví
 • Poskytování poradenství pro amerického výrobce stavebních a těžebních zařízení, motorové nafty a motorů na zemní plyn v souvislosti s různými otázkami ochrany duševního vlastnictví a ochranou proti nekalé soutěži; zastupování před českými celními orgány a dalšími orgány v souvislosti s porušením práva z ochranných známek a dalších práv klienta
 • Poradenská činnost pro vydavatele časopisů pro dospělé z USA v souvislosti s různými otázkami ochrany duševního vlastnictví a ochranou proti nekalé soutěži, zastupování před českými celními orgány a dalšími orgány v souvislosti s porušením ochranných známek a dalších práv klienta; zastupování před Úřadem průmyslového vlastnictví v řízení týkajícím se ochranných známek
 • Poskytování komplexního poradenství pro vedoucího švédského poskytovatele informačních a komunikačních služeb

Intellectual property