MENU
Rowan Legal

Právo duševního vlastnictví patří už od založení kanceláře ke klíčovým oblastem naší advokátní praxe, a to nejen kvůli jeho úzké provázanosti na oblast IT práva, ale zejména díky rozsáhlým zkušenostem a hlubokým znalostem v této oblasti. To potvrzují vysoká hodnocení naší IP praxe zahraničními žebříčky i získání vítězství v této kategorii v Právnické firmě roku 2019.

K našim klientům nepatří jen poskytovatelé software, kterým pomáháme s přípravou licenčních ujednání a převodem práv k jejich produktům, ale např. i poskytovatelé sdílených služeb nebo výrobci sportovního oblečení, kterým pomáháme s registrací ochranných známek a patentů, ale i se zastupováním ve sporech.

Naši advokáti se aktivně zajímají o nejnovější legislativu a napsali několik publikací a článků týkajících se nové směrnice o autorském právu. Naši partneři se také aktivně podílejí na implementaci DSM směrnice ve spolupráci s Ministerstvem kultury nebo Úřadem vlády.

Jak můžeme pomoci:

 • Analýza a sepis licenčních podmínek k autorským dílům a dalším předmětům duševního vlastnictví.
 • Vývoj, podpora, licencování a převody práv k software a databázím.
 • Rešerše ochranných známek a designs.
 • Registrace a zastupování v souvisejících řízeních před českým Úřadem průmyslového
  vlastnictví a před EUIPO.
 • Převzetí zastoupení při obraně proti padělání a vymáhání práv z duševního vlastnictví.
 • Zkušební nákupy a soukromé rešerše možného zneužití práv.
 • Poradenství na poli odpovědnosti poskytovatelů internetových služeb.
 • Vyjednávání IP transakcí a vedení sporů.
 • Jsme držitelem oficiálního Osvědčení ÚPV, které nám umožňuje poskytovat služby IP Scan pro grantový program Ideas Powered for Business – SME Fund.
  • Doporučíme Vám, jak nejlépe Vaše duševní vlastnictví chránit.
  • Garantem kvality poskytnutých služeb je ÚPV.
  • Jste-li malý nebo střední podnik usazený v Evropské unii, pomůžeme Vám získat grant a ušetříte až 90 % na službě IP Scan a na dalších poplatcích spojených s podáním přihlášky ochranné známky/designu.

Vybrané reference:

SAP ČR
Komplexní právní poradenství v souvislosti s komplexním nastavením licenčních ujednání s jedním z největších zákazníků z energetického sektoru.

JETBRAINS
Právní pomoc a konzultace klientovi při vymáhání práv z duševního vlastnictví, a to zejména při vymáhání autorských práv, práv plynoucích z ochranných známek společnosti a poradenství v rozrůstající se oblasti doménových sporů.

ŠKODA AUTO DIGILAB
Pro inovativní platformu sdílených automobilů jsme s klientem řešili veškeré právní otázky týkající se této problematiky včetně navržení a organizace workshopu týkajícího se možnosti ochrany IP, licencování a souvisejících daňových aspektů. Dále jsme zastupovali klienta před Úřadem průmyslového vlastnictví a poskytli rady ohledně registrace ochranných známek souvisejících s novými projekty.

DRAGONFLY TRADING 
Účast na vyjednávání a uzavření dohody o narovnání a smlouvy o převodu ochranné známky, a to v souvislosti se sporem o právo přednosti nezaregistrovaného označení a registrované ochranné známky chráněné na federální úrovni ve Spojených státech amerických.

LIVESPORT NEWS 
Poskytnutí právního poradenství klientovi a pomoc s přizpůsobením se změnám zavedeným novou směrnicí o autorském právu na jednotném digitálním trhu.