MENU
Rowan Legal
  • sekanina@rowan.legal

Čestmír se specializuje na poradenství v oblasti korporátního práva a dále v oblasti fúzí a akvizic. V rámci předešlé praxe se taktéž věnoval smluvnímu právu a soudním litigacím.

Při svých studiích Čestmír absolvoval tuzemské i zahraniční studijní stáže v oblasti obchodního, sportovního a energetického práva.

Čestmír do naší advokátní kanceláře přišel v roce 2022. Předtím působil v tuzemské advokátní kanceláři, kde se věnoval zejména smluvnímu právu a soudním litigacím. Čestmír absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde v roce 2021 získal magisterský titul. Dále je absolventem Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 2021
Obor studia: Právo a právní věda

Škola: Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 2022
Obor studia: Podniková ekonomika a management

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice: Advokátní koncipient (09/2022–současnost)

Samostatný advokát: Mgr. Čestmír Sekanina, advokát
Pozice: Advokátní koncipient (08/2021–08/2022)

Společnost: Advokátní kancelář Sekanina, Šmíd a partneři s.r.o.
Pozice: Právní praktikant (03/2019–07/2021)