MENU
Rowan Legal
  • vyskocilova@rowan.legal

Eliška se specializuje na oblast trestního práva a dále na sporovou civilní agendu.

Eliška do advokátní kanceláře přišla na začátku roku 2024 poté, co absolvovala zahraniční studijní pobyt v Nizozemí na University of Groningen, kde se zaměřovala zejména na kriminalistiku, vlastnické právo a alternativní řešení mezinárodních obchodních sporů.

Během své předchozí téměř dvouleté praxe v brněnské advokátní kanceláři se věnovala zejména pojistnému právu. Eliška je studentkou pátého ročníku Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, (2019–dosud)
Obor studia: Právo a právní věda

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice: Paralegal (01/2024–dosud)

Společnost: Erudit advokátní kancelář, s.r.o.
Pozice: Paralegal (02/2022–12/2023)