MENU
Rowan Legal
  • pavelkova@rowan.legal

Eva se specializuje na poradenství v oblasti veřejných zakázek a poskytuje komplexní právní poradenství zadavatelům a dodavatelům včetně jejich zastupování ve správních řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a správními soudy.

Součástí kanceláře je od ledna 2023, přičemž před svým příchodem do kanceláře působila v advokacii, zejména v advokátní kanceláři specializující se na oblast veřejných zakázek, kde se věnovala výhradně právu veřejných zakázek a správnímu řízení, a dále pak ve státní správě, konkrétně na Ministerstvu dopravy, kde získala zkušenosti s administrací veřejných zakázek, a na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kde získala zkušenosti s přezkumem veřejných zakázek.

V roce 2021 byla zapsána do seznamu advokátů České advokátní komory.

Eva je aktivní při publikaci odborných článků souvisejících s problematikou veřejných zakázek a podílela se jako spoluautor na přípravě komentáře k zákonu o zadávání veřejných zakázek, který byl vydán nakladatelstvím C. H. Beck.

Podílela se na komplexní přípravě zadávacích podmínek veřejných zakázek zaměřených na oblast kybernetické bezpečnosti.

Podílela se na úpravě interního předpisu zadavatele, který se věnoval zadávání veřejných zakázek v rámci jeho organizace.

Podílela se na přípravě metodiky pro zadavatele upravující dopad mezinárodních sankcí proti Rusku a Bělorusku do oblasti veřejných zakázek.

Podílela se na revizi vzorových zadávacích podmínek veřejných zakázek na stavební práce.

Zastupovala zadavatele ve správních řízeních vedených před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a před správními soudy.

ŠEBESTA, Milan, NOVOTNÝ, Petr, MACHUREK, Tomáš, DVOŘÁK, David a kol. Zákon o zadávání veřejných zakázek. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2022 (člen zpracovatelského kolektivu).

Vzdělání

Škola: Západočeská univerzita v Plzni, 2012
Obor studia: Právo a právní věda

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice: Advokát (01/2023–současnost)

Společnost: CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ, s. r. o., advokátní kancelář
Pozice: Advokát (08/2021–12/2022)

Společnost: MT Legal s. r. o., advokátní kancelář
Pozice: Advokátní koncipient (2018–08/2021)

Společnost: Ministerstvo dopravy, odbor právní – podpora veřejných zakázek
Pozice: Referent (2013–12/2017)

Společnost: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Pozice: Referent a vedoucí oddělení veřejných zakázek (09/2014–12/2015)