MENU
Rowan Legal
  • semeradova@rowan.legal

Jana se specializuje na oblast trestního práva. Ve své praxi se věnuje litigacím a má bohaté zkušenosti z oblasti práva rodinného.

V rámci trestní specializace se zaměřuje na obhajobu pachatelů ve všech fázích trestního řízení. Významnou náplní její práce je příprava strategie obhajoby, sepis podání a účast na úkonech trestního řízení. Ve své specializaci se zabývá i hmotněprávními a procesními aspekty trestní odpovědnosti, a to se zaměřením na problematiku přechodu trestní odpovědnosti a trestněprávní rizika plynoucí z podnikatelské činnosti právnických i fyzických osob.

Jana absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde získala magisterský titul.

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2021
Obor studia: Právo a právní věda

Škola: Leiden University, 2020
Obor studia: Právo

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice: Advokátní koncipient (01/2022–současnost)

Společnost: AK Hrdá, s. r. o.
Pozice: Právní asistent (05/2018–01/2022)

Společnost: Peychlová & Partners
Pozice: Právní asistent (02/2017–05/2018)