MENU
Rowan Legal
  • gavendova@rowan.legal

Marie se věnuje právu informačních a komunikačních technologií, kybernetické bezpečnosti, regulaci a compliance a elektronickým podpisům a identifikaci.

Podílela se na analýze rizik vyplývajících z regulace kybernetické bezpečnosti a ochrany osobních údajů při zavádění chytrých elektroměrů, na best practice doporučeních pro řízení dodavatelského řetězce a na vytváření systému řízení compliance.

Marie absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. V průběhu studia pracovala v advokátní kanceláři, kde se zabývala ochranou osobních údajů a smluvní agendou, a absolvovala stáž na Nejvyšším správním soudě.

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 2023
Obor studia: Právo a právní věda

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice: Advokátní koncipient (08/2023–dosud)

Společnost: Nejvyšší správní soud
Pozice: Stážistka (11/2022–04/2023)

Společnost: Centrum pro lidská práva a demokracii, z. s.
Pozice: Stážistka (10/2021–12/2022)

Společnost: SEDLAKOVA LEGAL, s.r.o.
Pozice: Paralegal (08/2021–02/2022)