MENU
Rowan Legal
  • nerad@rowan.legal

Martin Neřád je studentem 4. ročníku Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a v advokátní kanceláři ROWAN LEGAL získává cenné zkušenosti, především v oblasti práva informačních technologií, smluvního a spotřebitelského práva a práva veřejných zakázek.

Martin se mimo jiné zabývá zpracováváním rešerší, přípravou legislativy, právních analýz a dokumentů, revidováním smluv, přípravou podkladů k odborným prezentacím a seminářům a obecně poskytováním plné podpory ostatním členům kanceláře. Martin do advokátní kanceláře přišel na začátku roku 2022.

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, současnost
Obor studia: Právo a právní věda

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice: Paralegal (02/2022–současnost)

Společnost: Zlínský kraj
Pozice: člen Finančního výboru Zastupitelstva Zlínského kraje (11/2020–současnost)