MENU
Rowan Legal
  • cejka@rowan.legal

Michaela se specializuje na všechny oblasti správního práva, v nichž se věnuje poradenství klientům v jakékoliv fázi správních řízení. Dále se specializuje na litigace před správními i civilními soudy.

Michaela poskytuje právní služby soukromoprávním klientům i veřejnoprávním institucím. V oblasti správního práva se věnuje zejména právu životního prostředí a odpadového hospodářství, pozemkovému a stavebnímu právu a právu na úseku zaměstnanosti. V oblasti civilních litigací se zabývá náhradou škody, nekalou soutěží a reklamním a mediálním právem. S ohledem na další akademické zkušenosti se zajímá i o oblast ochrany osobnosti a soukromí (zejména „revenge porn“) včetně přesahu do trestního práva.

Michaela se po několikaleté pauze vrátila do advokátní kanceláře ROWAN LEGAL na pozici advokátky. Dříve pracovala na Nejvyšším správním soudu a absolvovala stáž v Evropském parlamentu a v redakci Hospodářských novin. V roce 2023 byla Michaela zapsána na seznam advokátů České advokátní komory.

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2021
Obor studia: Právo

Škola: Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 2018
Obor studia: Právo a právní věda

Škola: Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, 2019
Obor studia: Mediální studia a žurnalistika + Politologie

Škola: Colllege of Law, University of Saskatchewan, 2015
Obor studia: Právo (semestrální pobyt)

Škola: Faculté de droit, Université de Bourgogne, 2016
Obor studia: Právo (semestrální pobyt)

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice:

  • Advokátka (02/2023–současnost)
  • Paralegal (01/2017–12/2017)

Společnost: Nejvyšší správní soud
Pozice: Asistentka soudce (10/2018–12/2022)

Společnost: Úřad vlády ČR
Pozice: Externí spolupráce s Odborem rovnosti žen a mužů (05/2022–12/2022)

Společnost: Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
Pozice: Externí vyučující na Katedře ústavního práva a politologie (09/2021–02/2022)